Защо Internet Media Group?
Защото успехът на Internet Media Group се дължи на истинските професионалисти, които работят в нея и са готови да споделят знанията си с всеки нов служител. Защото в Internet Media Group работят много млади хора, а това означава концентрация на борбен дух, активни и креативни решения.

  • Корпоративни ценности
  • Честност, откритост, благоприличие
  • Фокус върху резултатите
  • Професионализъм
  • Отговорност
  • Индивидуален и интегриран подход
  • Професионално развитие
  • Винаги се стремим към успех