Kulturenafish.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА

Kulturenafish.bg

Kulturenafish.bg e информационният сайт, който предлага вълнуваща панорама от новини и анализи, обхващащи областите на литературата, изобразителното изкуство, музиката, театъра, киното и фолклора.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА

Профил на аудиторията

60% жени

40% мъже

МЕДИЯТА Е

ПОДХОДЯЩА ЗА

lorem

ЗАЯВЕТЕ

РЕКЛАМА