pozitivnomislene.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА

pozitivnomislene.com

Pozitivnomislene.bg e информационният сайт за личностно развитие на Internet Media Group, който помога на читателите си да придобият вътрешна сила и увереност в общуването, да управляват своите емоции и да коригират своята самооценка.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА

Профил на аудиторията

No Data Found

70% жени

20% мъже

10% други

МЕДИЯТА Е

ПОДХОДЯЩА ЗА

  •  Lorem ipsum dolor sit ame
  •  Lorem ipsum dolor sit ame

  •  Lorem ipsum dolor sit ame
  •  Lorem ipsum dolor sit ame

  •  Lorem ipsum dolor sit ame
  •  Lorem ipsum dolor sit ame

ЗАЯВЕТЕ

РЕКЛАМА