Събития

СЪБИТИЯ

КАЛЕНДАР 2023

Януари

20,21

ПТ,СБ

Digital4 Retreat (Special Partners Event)

ФЕВРУАРИ

-

-

Фермата“ – агроинвации и тенденции

МАРТ

16

ЧТ

18

СБ

Digital4Blagoevgrad: Големи възможности в малките градове

септември

декември

7

ЧТ

Digital4Istanbul