Общи условия

ТОЗИ САЙТ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С НЕГО СЕ ПОДДЪРЖАТ И УПРАВЛЯВАТ ОТ „ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП“ ООД, НАРИЧАН ЗА ПО КРАТКО „СОБСТВЕНИК“. ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВАША СТРАНА НА САЙТА, УПРАВЛЯВАН ОТСОБСТВЕНИКА ЗАВИСИ ОТ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, КАКТО И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКАТА ЗА БИСКВИТКИТЕ. ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО СИ ДА ПРОМЕНЯМЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ВЪВ ВРЕМЕТО БЕЗ ИЗВЕСТИЕ И ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ. ВАША Е ОТГОВОРНОСТТА ПЕРИОДИЧНО ДА ПРОВЕРЯВАТЕ ТАЗИ СТРАНИЦА ЗА ОБНОВЛЕНИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО ВЛИЗАТ В СИЛА ПРИ ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ. ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАША СТРАНА ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ. ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ, ДОБАВЯМЕ, СПИРАМЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ВСЯКА ЧАСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА САЙТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. СЪЩО ТАКА, МОЖЕМ ДА НАЛОЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОСТЪПА ВИ ДО ЧАСТИ НА САЙТА ИЛИ ЦЕЛИЯ САЙТ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНФОРМИРАНЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ.

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТE УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ, НАПУСНЕТЕ САЙТА НЕЗАБАВНО.

ВСЯКО СПОМЕНАВАНЕ НА „НАШИ”, „НАС”, „НИЕ” ИЛИ „КОМПАНИЯ” В РАМКИТЕ НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ И В РАМКИТЕ НА ИЗВЕСТИЕТО ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ СЕ СЧИТА ЗА ОТНАСЯНЕ КЪМ „ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП“ ООД.

 1. ПРАВА

ВСИЧКИ ПРАВА ВЪРХУ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ТЕКСТ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, УЕБ СТРАНИЦИ, ЗВУК, СОФТУЕР (ВКЛЮЧИТЕЛНО КОД, ИНТЕРФЕЙС И СТРУКТУРА НА САЙТА) И ВИДЕО И ВИДА, ФУНКЦИИТЕ, ДИЗАЙНА И КОМПИЛИРАНЕТО НА САЙТА) НА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРИТЕЖАВАТ ОТ НАС. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВИ Е ПОЗВОЛЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ САМО ПО НАЧИНА, УСТАНОВЕН В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ОСВЕН АКО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО, ВСИЧКИ ПРАВА ВЪРХУ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ТЕКСТ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, УЕБ СТРАНИЦИ, ЗВУК, СОФТУЕР (ВКЛЮЧИТЕЛНО КОД, ИНТЕРФЕЙС И СТРУКТУРА НА САЙТА) И ВИДЕО И ВИДА, ФУНКЦИИТЕ, ДИЗАЙНА И КОМПИЛИРАНЕТО НА САЙТА) НА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРИТЕЖАВАТ ОТ НАС. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВИ Е ПОЗВОЛЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ САМО ПО НАЧИНА, УСТАНОВЕН В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ИЗРИЧНО ПИСМЕНО УПЪЛНОМОЩЕН ОТ НАС, И ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА КОПИРАТЕ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТЕ, ПРЕДАВАТЕ, ИЗПЪЛНЯВАТЕ ПУБЛИЧНО, РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ, ЕКСПЛОАТИРАТЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ, ПРИСПОСОБЯВАТЕ, ПРЕВЕЖДАТЕ, МОДИФИЦИРАТЕ, СВЪРЗВАТЕ, СЛИВАТЕ, СПОДЕЛЯТЕ ИЛИ ОСИГУРЯВАТЕ НА ЛИЦА, ИЛИ ДА СЪЗДАВАТЕ ПРОИЗВОДНИ НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ.

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

ОСВЕН ПО НАЧИН, ИЗРИЧНО ОТБЕЛЯЗАН В ЗАКОНА И ОТ НАС, НЯМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТЕ, ПРЕДАВАТЕ, ИЗПЪЛНЯВАТЕ ПУБЛИЧНО, ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ, ЕКСПЛОАТИРАТЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ, ПРИСПОСОБЯВАТЕ, ПРЕВЕЖДАТЕ, МОДИФИЦИРАТЕ, СВЪРЗВАТЕ, СЛИВАТЕ, СПОДЕЛЯТЕ ИЛИ ОСИГУРЯВАТЕ НА ЛИЦА, ИЛИ ДА СЪЗДАВАТЕ ПРОИЗВОДНИ НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ, ИЛИ ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ БЕЗ НАШЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ.

 1. УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА И ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА ПУБЛИЧНИ ФОРУМИ

ТОЗИ САЙТ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ГРУПИ ЗА ДИСКУТИРАНЕ, НОВИНАРСКИ ГРУПИ, БЮЛЕТИНИ, ЧАТ СТАИ И ДРУГИ ИНТЕРАКТИВНИ УСЛУГИ (ЗАЕДНО НАРИЧАНИ ЗОНИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ). НИЕ МОЖЕ ДА ИЛИ ДА НЕ СЛЕДИМ АКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИТЕ ЗОНИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИКУВАНОТО В ТЯХ СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ МАТЕРИАЛ. АНАЛОГИЧНО НИЕ МОЖЕ ДА ИЛИ ДА НЕ УПРАЖНЯВАМЕ РЕДАКТОРСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКА ЗОНА ЗА СЪОБЩЕНИЯ. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА МОЖЕ ДА БЪДЕТЕ ИЗЛОЖЕНИ НА СЪДЪРЖАНИЕ В НАШИТЕ ЗОНИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ, КОЕТО Е НЕТОЧНО, ФАЛШИВО ИЛИ ИЗМАМНО ИЛИ ТАКОВА, КОЕТО Е ОБИДНО ИЛИ НЕПРИЯТНО ЗА ВАС. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗОНИТЕ ЗА СЪОБЩЕНИЯ Е НА ВАША ОТГОВОРНОСТ.

ВЪПРЕКИ ТОВА, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО, НО НЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, ДА СЛЕДИМ НАШИТЕ ЗОНИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ И ДА ОТСТРАНЯВАМЕ ИЛИ ПРОМЕНЯМЕ ВСЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЗЛОУПОТРЕБА СЪС ЗОНАТА ЗА СЪОБЩЕНИЯ И МОЖЕ ДА ОГРАНИЧИМ, ПРЕУСТАНОВИМ ИЛИ ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ТЕЗИ УСЛУГИ ИЛИ САЙТА, АКО СМЕТНЕМ, ЧЕ Е ИМАЛО ТАКАВА ЗЛОУПОТРЕБА.

СЛЕДНИТЕ ПРИМЕРИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗЛОУПОТРЕБА С НАШИТЕ ЗОНИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ:

– ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА НЕУМЕСТНА, НЕЗАКОННА ИЛИ НЕМОРАЛНА ЦЕЛ, ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА НЕУДОБСТВО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА ИЛИ ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА РАЗСТРОЙВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА УСЛУГИТЕ;

– ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ЗОНА ЗА СЪОБЩЕНИЯ, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) НА КЛЕВЕТНИЧЕСКИ, ОБИДЕН ИЛИ НЕЦЕНЗУРЕН МАТЕРИАЛ ИЛИ УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ, КОИТО БИХА ОБИДИЛИ ДРУГИ ЛИЦА НА БАЗАТА НА РАСА, РЕЛИГИЯ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ ИЛИ ПОЛ; – ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДА ИЛИ ЗА ОПИТ ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДА НА МАЛОЛЕТНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН;

– ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЗАПЛАШВАТ С ИЛИ ПООЩРЯВАТ НАНАСЯНЕ НА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ КОИТО БИХА ПРЕДСТАВЛЯВАЛИ КРИМИНАЛНО НАРУШЕНИЕ ИЛИ БИХА ПРЕДИЗВИКАЛИ КРИМИНАЛНА ОТГОВОРНОСТ;

– ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, КОИТО НАРУШАВАТ АВТОРСКОТО ПРАВО, ТЪРГОВСКАТА МАРКА, ПАТЕНТА, ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА, НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА, ПУБЛИЧНОСТТА ИЛИ ДРУГИ ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ НА НЯКОЯ ДРУГА СТРАНА;

– ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ БЕЗ ТЯХНОТО ЖЕЛАНИЕ;

– ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, КОИТО ОБИЖДАТ ДРУГИ ЛИЦА;

– ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРАВЕНЕ НА ФАЛШИВИ, ПОДВЕЖДАЩИ, ИЗМАМНИ ИЛИ МОШЕНИЧЕСКИ ОФЕРТИ ЗА ПРОДАВАНЕ ИЛИ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ, АРТИКУЛИ ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ВЕРИЖНИ ПИСМА, ПИРАМИДИ И ДРУГИ ПОДОБНИ;

– ДОБАВЯНЕ, ОТСТРАНЯВАНЕ ИЛИ МОДИФИЦИРАНЕ НА ЗАГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРАЩА МРЕЖАТА, ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИМЕНА НА АВТОРИ, ДАТИ НА ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ ИМЕНА НА АГЕНЦИИ, В ОПИТ ЗА ИЗМАМА ИЛИ ПОДВЕЖДАНЕ;

– ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ИЛИ ОПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО СМЕТКИТЕ НА ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ ЗА ПРОНИКВАНЕ ИЛИ ОПИТ ЗА ПРОНИКВАНЕ В НАШИТЕ ИЛИ ЧУЖДИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ, КОМПЮТЪРЕН СОФТУЕР, ХАРДУЕР, ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА КОМУНИКАЦИИ ИЛИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ;

– ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ ИЛИ ОПИТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА БЕЗ ТЯХНОТО ЗНАНИЕ ИЛИ СЪГЛАСИЕ ИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕКРАНА, ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ БАЗИ ДАННИ ИЛИ НЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ НА СПИСЪЦИ С ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ;

– ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ОКАЗВАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА НА ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ СИСТЕМИ ДА ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛАВИННА АДРЕСАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯ И ХАКЕРСКА ДЕЙНОСТ;

– ПРЕПРОДАВАНЕ, ПРЕОРИЕНТИРАНЕ ИЛИ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НАС, НАШИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, БЕЗ НАШЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ; ИЛИ ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА ЛИЦЕ ИЛИ СУБЕКТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФАЛШИВО ИМЕ, КОЕТО НЕ СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ;

– ПООЩРЯВАНЕ, ОПРОЩАВАНЕ ИЛИ ВЪЗХВАЛЯВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА АЛКОХОЛ ОТ МАЛОЛЕТНИ, ШОФИРАНЕ В НЕТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ ПРЕКОМЕРНО КОНСУМИРАНЕ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ;

– РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ИДЕНТИФИЦИРА ВАШАТА ИЛИ НЕЧИЯ ДРУГА САМОЛИЧНОСТ (НАПРИМЕР ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, ГЕОГРАФСКИ АДРЕС ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОТ КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ДОСТИГНЕ ДО САМОЛИЧНОСТТА НА ДАДЕНО ЛИЦЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ТОВА ЛИЦЕ); НАРУШАВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ.

ТОЗИ СПИСЪК ИМА ЗА ЦЕЛ САМО ДА ПРЕДСТАВИ ПРИМЕРИ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПЪЛЕН СПИСЪК С ВИДОВЕТЕ НЕПРИЕМЛИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА СЪОБЩЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ОГРАНИЧАВАНЕ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗОНИТЕ ЗА СЪОБЩЕНИЯ НА НАШИЯ САЙТ ОТ ВАША СТРАНА. ПОРАДИ ГЛОБАЛНИЯ ХАРАКТЕР НА ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИЕМАТ ДА СПАЗВАТ ВСИЧКИ МЕСТНИ ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВЕДЕНИЕТО ОНЛАЙН И ПРИЕМЛИВОТО СЪДЪРЖАНИЕ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪЩО ТАКА ПРИЕМАТ ДА СПАЗВАТ ВСЯКАКВИ ПРИЛОЖИМИ ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗНАСЯНЕТО НА ДАННИ ОТ НЯКОЯ СТРАНА.

ВСИЧКИ ПОСТОВЕ, КОИТО ПРАВИТЕ, СЕ СЧИТАТ ЗА НЕКОНФИДЕНЦИАЛНИ И ПУБЛИЧНИ. ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ ЛИЧНА И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, (НАПР. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ИМЕЙЛ, ТЕЛ. НОМЕР), КОЯТО ПУБЛИКУВАТЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНИ ФОРУМИ, Е ОБЩОДОСТЪПНА И МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪБИРАНА И ПОЛЗВАНА ОТ ДРУГИ, КАТО В РЕЗУЛТАТ ПОЛУЧИТЕ НЕПОИСКАНИ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ КОНТАКТИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА. ИЗБЯГВАЙТЕ ДА ВКЛЮЧВАТЕ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ИДЕНТИФИЦИРА ВАС ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДРУГ В ПУБЛИКАЦИИТЕ СИ. ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО, НО НЕ ПОЕМАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, ДА ПРЕМАХВАМЕ ПОСТОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ. НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБАТА НА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЛИЧНА, КОЯТО ПУБЛИКУВАТЕ В ПУБЛИЧНИТЕ НИ ФОРУМИ. ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ ВАШИТЕ ПУБЛИКАЦИИ СА ОРИГИНАЛНИ, НЕ СА НЕЦЕНЗУРНИ, ЗЛОНАМЕРЕНИ, ДИСКРИМИНИРАЩИ, КЛЕВЕТНИЧЕСКИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН НЕЗАКОННИ, ЧЕ НИКОЯ ДРУГА СТРАНА НЯМА ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ И ЧЕ ВСЯКАКВИ „МОРАЛНИ ПРАВА” ВЪРХУ ВАШИТЕ ПУБЛИКАЦИИ СА ОТХВЪРЛЕНИ И ЧЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО, НЕОГРАНИЧЕНО, СВЕТОВНО, БЕЗКРАЙНО, НЕОТМЕНИМО, НЕИЗКЛЮЧИТЕЛНО И НАПЪЛНО ПРЕХВЪРЛИМО, ВЪЗЛОЖИМО И СУБЛИЦЕНЗИРУЕМО ПРАВО И ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, КОПИРАНЕ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, МОДИФИЦИРАНЕ, ПРИСПОСОБЯВАНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ, ПРЕВЕЖДАНЕ, СЪЗДАВАНЕ НА ПРОИЗВОДНИ РАБОТИ, РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЯВАНЕ И ИЗЛАГАНЕ НА ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ (ИЗЦЯЛО ИЛИ ОТЧАСТИ) И/ИЛИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕТО ИМ С ДРУГИ РАБОТИ ПОД ВСЯКАКВА ФОРМА, МЕДИЯ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО Е ИЗВЕСТНА СЕГА ИЛИ КОЯТО ЩЕ БЪДЕ РАЗРАБОТЕНА В БЪДЕЩЕ.

 1. СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ

ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ САЙТОВЕ, С КОИТО МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ ОТ ТОЗИ САЙТ („СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ”).

ВРЪЗКИТЕ КЪМ СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОДОБРЕНИЕ ИЛИ АСОЦИИРАНЕ С ТАКИВА САЙТОВЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРОДУКТИТЕ, РЕКЛАМИТЕ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯНИ В ТАКИВА САЙТОВЕ. НИЕ НЯМАМЕ КОНТРОЛ НАД ТЕЗИ СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ И НЕ ГИ РЕДАКТИРАМЕ ИЛИ СЛЕДИМ. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, ЗА ЩЕТИ, ЗАГУБИ ИЛИ РАЗХОДИ, ПРИЧИНЕНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМО ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАЗЧИТАНЕТО НА ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ, СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ В ТАКИВА СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРЕМАХВАМЕ СВЪРЗАНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ НАШИЯ САЙТ ИЛИ СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ, ДО СТЕПЕНТА, В КОЯТО ИМАМЕ КОНТРОЛ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ЗА КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, ВКЛ. НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, КАКТО И УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА СВЪРЗАНИЯ САЙТ.

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАША СТРАНА ОТ ВАС МОЖЕ ДА СЕ ПОИСКА ДА СЪЗДАДЕТЕ АКАУНТ В СВЪРЗАН САЙТ. ТЪЙ КАТО ТОВА СА САЙТОВЕ, ВЪРХУ КОИТО НЯМАМЕ КОНТРОЛ, НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТЕ СЪБИРАТ, БИЛА ТЯ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ИМЕЙЛ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ. АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ СВОЙ АКАУНТ НА НЯКОЙ ОТ СВЪРЗАНИТЕ САЙТОВЕ, Е ВЪЗМОЖНО ДА НЯМАТЕ ДОСТЪП ДО ПЪЛНАТА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА САЙТА.

В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, СЪДЪРЖАНИЕТО НА СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ, ПОКАЗАНО НА САЙТА НИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРАВАТА, НА КОИТО Е ПОДЧИНЕНО, СЕ ОПРЕДЕЛЯТ И ОТ СЪОТВЕТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВЪРЗАНИЯ САЙТ.

 1. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВАС

ОСВЕН АКО ИЗРИЧНО НЕ БЪДЕ ПОИСКАНО, НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ДА ПОЛУЧАВАМЕ НИКАКВА ПОВЕРИТЕЛНА, ТАЙНА ИЛИ ЧАСТНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ОТ ВАС ЧРЕЗ САЙТА, НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ МУ, ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ИЛИ ПО НЯКАКЪВ ДРУГ НАЧИН. ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВАС, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОИСКАНИ ОТ НАС, НЯМА ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНИ, ТАЙНИ ИЛИ ЧАСТНИ. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВАС В ТОЗИ САЙТ, БИЛО ТО ИДЕИ, ТВОРЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ И РАЗКРИВАТ ОТ НАС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА КАКВИТО ЦЕЛИ СМЕТНЕМ ЗА ДОБРЕ И БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА СУМИ ИЛИ ПРИЗНАВАНЕ НА ВАС КАТО ИЗТОЧНИК. ВИЕ СЪЩО ТАКА ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВСЯКАКВИ „МОРАЛНИ ПРАВА” ВЪРХУ ПУБЛИКУВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НЕОТМЕННО ОТХВЪРЛЕНИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ АВТОРИ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, ПОНЕСЕНИ ОТ ВАС В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАЗКРИВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ОТ НАС В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА. НАСТОЯЩИЯТ ПАРАГРАФ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРАВАТА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ ПО ЗАКОНИТЕ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДАННИТЕ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ПОДОБНИ ЗАКОНИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ, В СТЕПЕНТА, ДО КОЯТО ТАКИВА ПРАВА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ.

 1. НИКАКВИ ГАРАНЦИИ

ТОЗИ САЙТ Е ПРЕДОСТАВЕН „ТАКЪВ, КАКЪВТО Е” И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ОТ ВАША СТРАНА Е НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. НИЕ, НАШИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ И ПРАВОПРИЕМНИЦИ СЕ ОТРИЧАМЕ В НАЙ-ГОЛЯМАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, ОТ ВСИЧКИ ИЗРАЗЕНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ, СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ САЙТЪТ Е БЕЗ ВИРУСИ, ДОСТЪПЕН ИЛИ ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ Е ТОЧНО. ВЪПРЕКИ ЧЕ ПРЕДПРИЕМАМЕ РАЗУМНИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО НЕ Е ИЗЦЯЛО ЗАЩИТЕНА СРЕДА И ЧЕ НИЕ НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИЯ, ИЗРАЗЕНА ИЛИ КОСВЕНА, ЧЕ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ПУБЛИКУВАТЕ В ИЛИ ПРЕДАДЕТЕ ЧРЕЗ САЙТА, ЩЕ СА ЗАЩИТЕНИ ОТ НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ. АКО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ ОТ САЙТА, ЕДИНСТВЕНОТО ВИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ Е ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.

 1. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

НИЕ НЕ ОТГОВАРЯМЕ ЗА ТЕЗИ ЛИЦА, КОМПАНИИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДО ЧИИТО СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОСТЪП ИЛИ КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОКАЗАНИ ЧРЕЗ ИЛИ В САЙТА.

 1. ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ

ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ПРОВЕРЯВАТЕ ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗЛОЖЕНА В САЙТА, С НЕЗАВИСИМИ ДОСТОВЕРНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРЕДИ ДА ДЕЙСТВАТЕ ИЛИ ДА РАЗЧИТАТЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ. ВАША Е ОТГОВОРНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕР ЗА ЗАЩИТА ОТ ВИРУСИ НА ВСЕКИ МАТЕРИАЛ, СВАЛЕН ОТ ТОЗИ САЙТ, И ДА ОСИГУРИТЕ СЪВМЕСТИМОСТ НА ТОЗИ СОФТУЕР С ВАШЕТО ОБОРУДВАНЕ.

ПРИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, В КОИТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЕЩА ТРЕТИ СТРАНИ, ВИЕ ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СТЕ ПОЛУЧИЛИ СЪГЛАСИЕТО НА ТАЗИ ТРЕТА СТРАНА ВЪВ ВРЪЗКА С ТАКОВА РАЗКРИВАНЕ И ЧЕ ТРЕТАТА СТРАНА Е ИНФОРМИРАНА ЗА И ПРИЕМА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ И НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ.

 1. ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАША СТРАНА ОТ ВАС МОЖЕ ДА СЕ ПОИСКА ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ (ИНФОРМАЦИЯ, ОТТУК НАТАТЪК СПОМЕНАВАНА КАТО „ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ”). НАШИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАКАВА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ СА УСТАНОВЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКАТА ЗА БИСКВИТКИТЕ. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВИЕ СТЕ ИЗЦЯЛО ОТГОВОРНИ ЗА ТОЧНОСТТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТЕ ПО СОБСТВЕНА ВОЛЯ И С ВАШЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ.

„ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП“ ООД СЕ АНГАЖИРА ДА ПРЕДПРИЕМЕ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА ПРИ НЕГОВОТО ПОЛЗВАНЕ, КАКТО И ДА НЕ ГИ РАЗКРИВА ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СА ИЗИСКАНИ ОТ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ИЛИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ОПРАВОМОЩЕНИ СЪС ЗАКОН ДА ИЗИСКВАТ И СЪБИРАТ ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРИ СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИЯ РЕД.

С ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ВЪЗРАЗЯТ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ, КАТО ИЗПРАТЯТ ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ ДО „ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП“ ООД, ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ВЪЛКО ШОПОВ 2Б ИЛИ НА МЕЙЛ: OFFICE@INTERNETMEDIAGROUP.ORG

 1. ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

НИЕ МОЖЕ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ДА ОГРАНИЧИМ, ПРЕУСТАНОВИМ ИЛИ ПРЕКРАТИМ ДОСТЪПА ВИ ДО САЙТА И/ИЛИ СПОСОБНОСТТА ВИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НА САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРАКТИВНИ УСЛУГИ, АКО СМЕТНЕМ, ЧЕ СТЕ НАРУШИЛИ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ВСЯКО ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ Е БЕЗ УЩЪРБ НА ПРАВАТА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАМЕ СПРЯМО ВАС ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШАВАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ВАША СТРАНА. СЪЩО ТАКА НИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА ОТСТРАНИМ САЙТА КАТО ЦЯЛО ИЛИ НЯКАКВИ ЧАСТИ И ФУНКЦИИ ОТ НЕГО. МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРОСЛЕДИМ ВАШИЯ IP АДРЕС И АКО Е НЕОБХОДИМО, ДА СЕ СВЪРЖЕМ С ВАШИЯ ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИК В СЛУЧАЙ НА ПРЕДПОЛАГАЕМО НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

 1. ПЪЛНИ УСЛОВИЯ

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ИЗМЕСТВАТ ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ОБЕЩАНИЯ, ИЗЯВЛЕНИЯ, СПОРАЗУМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ И УГОВОРКИ МЕЖДУ НАС. В СТЕПЕНТА, ДО КОЯТО ПРЕЗ САЙТА МОЖЕ ДА Е ДОСТЪПЕН СОФТУЕР, ТОЗИ СОФТУЕР МОЖЕ ДА ПОДЛЕЖИ НА ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЗ, КОЙТО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ИЛИ ВКЛЮЧВА В ТАКЪВ СОФТУЕР, И ВИЕ ПРИЕМАТЕ ДА СПАЗВАТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВСЕКИ ТАКЪВ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЗ. НЕВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАША СТРАНА ДА УПРАЖНИМ ИЛИ ПРИЛОЖИМ НЯКОЕ ПРАВО ИЛИ КЛАУЗА НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТОВА ПРАВО ИЛИ КЛАУЗА. АКО НЯКОЯ КЛАУЗА НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЕ СЧЕТЕ ОТ СЪД С КОМПЕТЕНТНА ЮРИСДИКЦИЯ ЗА НЕПРИЛОЖИМА ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛНА, СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ, ЧЕ СЪДЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАРАЕ ДА ИЗПЪЛНИ НАМЕРЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ, ОТРАЗЕНИ В КЛАУЗАТА, КАТО ОСТАНАЛИТЕ КЛАУЗИ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОСТАВАТ В ПЪЛНА СИЛА. НИЕ МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИМ, ВЪЗЛОЖИМ ИЛИ ПРЕХВЪРЛИМ ПО ДРУГ НАЧИН ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

  14. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОМАТИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА АБОНАМЕТНИ УСЛУГИ В МЕДИЙНАТА ГРУПА НА ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП ООД:

ВКЛЮЧВА САЙТОВЕТЕ ORATOR.BG, HRMANAGER.BG, INTERNETMEDIAGROUP.BG, DITECH.BG, ENTERPRISE.BG, MYSUCCES.BG, MYJOB.BG, PSYHOLOGIA.BG, CEOFORUM.BG, FITWORLD.BG, JENSKITAINI.COM

ЧЛ. 1. ДОСТАВЧИКЪТ ПРЕДОСТАВЯ НА КЛИЕНТИТЕ СИ ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМАТИЧНИ ПЛАЩАНИЯ С КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИ ПРИ АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ;

ЧЛ. 2. ПРИ ПОРЪЧКА НА УСЛУГИ И ИЗБОР НА МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ С КРЕДИТНА/ДЕБИТНА КАРТА, ДОСТАВЧИКЪТ ПРЕДЛАГА НА КЛИЕНТИТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АВТОМАТИЧНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ПЛАЩАНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КЛИЕНТА, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪВЕДЕНИТЕ ОТ НЕГО ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНАТА КРЕДИТНА/ДЕБИТНА КАРТА, КАТО ЦИКЛИЧНОСТТА НА ПЛАЩАНЕ, КОНТРАГЕНТЪТ И ПЛАТЕЖНОТО СРЕДСТВО СЕ ЗАДАВАТ АВТОМАТИЧНО, КАКТО СА ЗАДАДЕНИ В ПОРЪЧКАТА. КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ДЕАКТИВИРА АВТОМАТИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ СЪОТВЕТНАТА ФУНКЦИОНАЛНОСТ В КЛИЕНТСКИЯ СИ ПРОФИЛ.

ЧЛ. 3. ДОСТАВЧИКЪТ НЯМА ДОСТЪП И НЕ СЪХРАНЯВА ДАННИ ЗА БАНКОВИ КАРТИ В СВОЯТА СИСТЕМА. ДАННИТЕ ЗА КАРТАТА СЕ ПОПЪЛВАТ НА СТРАНИЦА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ СТРАНА НА БАНКАТА ПОСРЕДНИК НА ПЛАЩАНЕТО И ЕДИНСТВЕНО БАНКАТА СЪХРАНЯВА ДАННИТЕ ЗА БАНКОВАТА КАРТА, С КОЯТО Е ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕТО. БАНКАТА ПРЕДОСТАВЯ НА ДОСТАВЧИКА УНИКАЛЕН КОД (TOKEN), КОЙТО КОРЕСПОНДИРА С КАРТАТА, КАКТО И ТИПА, ДАТАТА НА ВАЛИДНОСТ И ЗАМАСКИРАНИЯ НОМЕР НА КАРТАТА.

ЧЛ. 4. ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ПОДАВА КЪМ БАНКАТА УНИКАЛНИЯ КОД (TOKEN) И СУМАТА НА ПЛАЩАНЕТО, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО БАНКАТА, ИЗВЪРШВА ТРАНСАКЦИЯ С КАРТА, КОРЕСПОНДИРАЩА С ТОЗИ КОД (TOKEN).

ЧЛ. 5. ПРЕЗ СВОЯ КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ИЗКЛЮЧВА АВТОМАТИЧНОТО ПОДНОВЯВАНЕ ЗА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО Е АКТИВНО, КАКТО И ДА ИЗТРИВА/ПРОМЕНЯ ВЪВЕДЕНАТА ПЛАТЕЖНА ИНФОРМАЦИЯ.

ЧЛ. 6. (1) ПРИ ИЗБРАНО АБОНАМЕНТНО АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ, КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ИЗБИРА ЦИКЛИЧНОСТ НА ПЛАЩАНЕТО (ПЕРИОД, ЗА КОЙТО ДА БЪДЕ ПОДНОВЯВАНА ВСЯКА УСЛУГА) ПРЕЗ СВОЯ КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ, КАКТО И ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО, АКО ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА БАНКОВА КАРТА И КОНТРАГЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕТО – ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ИЗДАДЕНА ФАКТУРАТА.

(2) В СЛУЧАЙ ЧЕ КЛИЕНТЪТ Е ИЗБРАЛ ОПРЕДЕЛЕНО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО ЗА АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГА, СЪЩОТО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕНО ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ПОСЛЕДВАЩИ ПЛАЩАНИЯ СЪС СЪЩИЯ КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ. КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ИЗБЕРА И ДРУГО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ.

ЧЛ. 7. ЗА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО ИМА АКТИВИРАНО АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВЧИКЪТ НЕ ИЗПРАЩА НА КЛИЕНТА НАПОМНЯНИЯ ЗА ИЗТИЧАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОСВЕН УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПРЕДСТОЯЩО ПЛАЩАНЕ, ОПИСАНО В ПРЕДХОДНАТА ТОЧКА.

ЧЛ. 8. ПРИ ИЗВЪРШЕНО АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ ЗА УСЛУГА КЛИЕНТЪТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ПЛАЩАНЕТО В СРОК ДО 5 РАБОТНИ ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПЛАЩАНЕТО. ДОСТАВЧИКЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ВЪРНЕ ЗАПЛАТЕНАТА НА КЛИЕНТА СУМА ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, ОПИСАНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОСТАВЧИКА:

ОСВЕН ОПИСАНИТЕ СЛУЧАИ НА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА ДОСТАВЧИКЪТ МОЖЕ ДА УДЪРЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ЗА КЪСЕН ОТКАЗ ОТ УСЛУГА В РАЗМЕР НА 30.00 ЛВ. С ВКЛ. ДДС, КОГАТО КЛИЕНТЪТ СЕ ОТКАЖЕ ОТ ПОДНОВЯВАНЕ НА УСЛУГА, ЗА КОЯТО ВЕЧЕ Е ИЗВЪРШЕНО АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ.

ЧЛ. 9. ОБРАБОТКАТА НА АВТОМАТИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ НЕ СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТАЗИ ПРИ ОСТАНАЛИТЕ ПЛАЩАНИЯ. НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ДАТА ЗА ПЛАЩАНЕ В СИСТЕМАТА НА ДОСТАВЧИКА СЕ РЕАЛИЗИРА АВТОМАТИЧНА ПОРЪЧКА, КОЯТО ВКЛЮЧВА ИЗТИЧАЩИТЕ УСЛУГИ, ПРАВИ СЕ ТРАНСАКЦИЯ ПРЕЗ БАНКАТА ПОСРЕДНИК НА ПЛАЩАНЕТО, СЛЕД КОЕТО ПОРЪЧКАТА СЕ АКТИВИРА, УСЛУГИТЕ СЕ ПОДНОВЯВАТ И НА КЛИЕНТА СЕ ИЗПРАЩА ПОТВЪРДИТЕЛЕН МЕЙЛ ЗА УСПЕШНО ПЛАЩАНЕ, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ЗА НАПРАВЕНОТО ПЛАЩАНЕ.

ЧЛ. 10. ПРИ НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВЧИКЪТ УВЕДОМЯВА КЛИЕНТА, КАТО ПРИ НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА БАНКАТА СЪОБЩАВА НА КЛИЕНТА И ПРИЧИНАТА ЗА ОТКАЗА. СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИЧИНАТА ЗА НЕУСПЕШНОТО ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ПЕРИОДИЧНО ПРАВИ НОВИ ОПИТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА.

ЧЛ. 11. ДОСТАВЧИКЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ПОДНОВЕНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕУСПЕШНИ ОПИТИ ЗА АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ДЪЛЖАТ НА ИЗТЕКЛА КАРТА, НЕДОСТАТЪЧНА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА, БЛОКИРАНА КАРТА И ДР.

ЧЛ. 12. ДОСТАВЧИКЪТ ПРАВИ ОПИТИ ЗА АВТОМАТИЧНИ ПЛАЩАНИЯ НАЙ-КЪСНО ДО 2 ДНИ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА, ЗА КОЙТО Е ЗАПЛАТЕНА УСЛУГАТА. АКО В ТОЗИ СРОК НЕ БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНО УСПЕШНО ПЛАЩАНЕ НА ОСНОВНИЯ ИМЕЙЛ, НА КЛИЕНТА СЕ ИЗПРАЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕУСПЕШНО ПОДНОВЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ С ПРИКАЧЕНА ПРОФОРМА ФАКТУРА. ЧРЕЗ ТОВА НА КЛИЕНТА СЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДНОВЯВАНЕТО НА УСЛУГАТА ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНО ПО НЯКОИ ОТ ОСТАНАЛИТЕ НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДОСТАВЧИКА.

  15. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

НИЕ УВАЖАВАМЕ ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИТЕ ЛИЦА И ИЗИСКВАМЕ СЪЩОТО ОТ ХОРАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ САЙТА. АКО СМЯТАТЕ, ЧЕ РАБОТАТА ВИ Е КОПИРАНА ПО НАЧИН, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО, МОЛЯ, ПРЕДСТАВЕТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ: ВАШИЯ АДРЕС, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС;

ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА С АВТОРСКО ПРАВО, КОЕТО СПОРЕД ВАС Е НАРУШЕНО;

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМАТА НАРУШАВАЩА ДЕЙНОСТ И КЪДЕ СЕ НАМИРА ПРЕДПОЛАГАЕМИЯТ НАРУШАВАЩ МАТЕРИАЛ;

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ВАС НА ДОБРА ВОЛЯ, ЧЕ ВЪПРОСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НЕ Е УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ ВАС, СОБСТВЕНИКЪТ НА АВТОРСКОТО ПРАВО, НЕГОВИЯ АГЕНТ ИЛИ ПО ЗАКОН;

ЕЛЕКТРОНЕН ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ПОДПИС НА ЛИЦЕТО, УПЪЛНОМОЩЕНО ДА ДЕЙСТВА ОТ ИМЕТО НА СОБСТВЕНИКА НА АВТОРСКОТО ПРАВО; И

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ВАС, НАПРАВЕНО ПОД КЛЕТВА ЗА ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВО, ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВАШЕТО ИЗВЕСТИЕ Е ТОЧНА И ЧЕ ВИЕ СТЕ СОБСТВЕНИКЪТ НА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЛИ СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ДЕЙСТВАТЕ ОТ ИМЕТО НА СОБСТВЕНИКА НА АВТОРСКОТО ПРАВО.

МОЖЕ ДА НЯМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕМАХНЕМ СВЪРЗАНО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ХОСТВА НА СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ. МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ СВЪРЗАН САЙТ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ВАШАТА СОБСТВЕНОСТ.

  16. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ ВЪПРОСИ ЩЕ БЪДАТ РЕШАВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, БЕЗ ДА СЕ ОТЧИТАТ ПРАВИЛАТА ЗА КОНФЛИКТ НА ЗАКОНИТЕ. ВСЯКАКВИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗЛЕЗЛИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, КОИТО ВОДЯТ ДО ИСК ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА, ЩЕ БЪДАТ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЕКСКЛУЗИВНАТА ЮРИСДИКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СЪД, И ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА С ЮРИСДИКЦИЯТА НА ТОЗИ СЪД.