Основи на актьорското майсторство, техника на речта и изкуството на комуникацията

120,00 лв. (с вкл. ДДС)

Да стане първокласен актьор в живота може всеки. И не е задължително да е завършил театрално училище.

Програмата за самоподготовка Ви дава възможността да преминете дистанционно ускорен курс по актьорско майсторство, техника на речта и изкуството на комуникацията.

Задачата на курса не е да превърне човека в професионален актьор(актьорите учат години), а основно да се научи да бъде освободен, духовит и искрен в различни ситуации.

Хората се заблуждават, когато смятат, че актьорските навици са необходими само на професионалистите актьори, чиято задача е да играят пред публика. Всъщност актьорските навици са просто незаменими в живота на всеки човек. Често възникват ситуации когато ни се струва, че няма изход. В такива моменти може да помогне търпението и оригиналността, неочакваната, оригинална постъпка, която може да шокира околните и да помогне да се реши сложността. Или когато възникнат междуличностни конфликти в къщи, на работа, може вместо да  изяснявате  отношенията, да  удивите с красноречието си, да изиграете неочаквана роля, да удивите опонента така, че да забрави за спора.

Актьорското майсторство съвсем не означава, че вие играете човека който не сте, че слагате някакви маски. Например , за да разнообразите отношенията с любимите си хора или да внесете свежа струя в съпружеският живот, трябва да умеете да проявявате творчество и фантазия.

На курса вие ще научите как:
 • да използвате тялото и мускулите си, правилно да се отпускате или да сте в тонус;
 • развивате фантазията и креативността си;
 • правилно да използвате дишането;
 • да ползвате артикулационният апарат и гласа;
 • направите речта си красива и правилна;
 • изразявате емоциите и вътрешното си състояние;
 • опознаете вътрешният си свят;
 • да пробвате себе си в съвършенно различни образи и роли;

Истинското майсторство е самопознание и самоусъвършенстване, творчество, умение да се създава, подобрява, променя.

На курса вие ще научите как:
 • да използвате тялото и мускулите си, правилно да се отпускате или да сте в тонус;
 • развивате фантазията и креативността си;
 • правилно да използвате дишането;
 • да ползвате артикулационният апарат и гласа;
 • направите речта си красива и правилна;
 • изразявате емоциите и вътрешното си състояние;
 • опознаете вътрешният си свят;
 • да пробвате себе си в съвършенно различни образи и роли;

Истинското майсторство е самопознание и самоусъвършенстване, творчество, умение да се създава, подобрява, променя.

Програма на курса:

Техника на речта: работа с дикцията и артикулацията на дишането, работа с тембъра, интонацията.

Телесна практика: сваляне на напрежението в тялото, невербално общуване.

Комуникация: постановка на въпроси, стандартни и нестандартни отговори,намиране на компромиси, отстояване на собствената си гледна точка.

Актьорско майсторство: вяра в предлаганите обстоятелства, свободни асоциации, изкуство на превъплъщението, работа с подтекст.

По време на обучението Вие ще пробвате себе си в предлаганите ситуации, ще овладеете техниката на превъплъщение и вживяване в образи, задържане и управление вниманието и поддържане емоционалния фон на аудиторията .

Форма на провеждане: дистанционна и включва теоретична база, ролеви игри, етюди и игрови тренинги.

Програмата включва минимум теория и максимум практически упражнения, тренинги и ролеви игри.

Техника на речта: работа с дикцията и артикулацията на дишането, работа с тембъра, интонацията.

Телесна практика: сваляне на напрежението в тялото, невербално общуване.

Комуникация: постановка на въпроси, стандартни и нестандартни отговори,намиране на компромиси, отстояване на собствената си гледна точка.

Актьорско майсторство: вяра в предлаганите обстоятелства, свободни асоциации, изкуство на превъплъщението, работа с подтекст.

По време на обучението Вие ще пробвате себе си в предлаганите ситуации, ще овладеете техниката на превъплъщение и вживяване в образи, задържане и управление вниманието и поддържане емоционалния фон на аудиторията .

Форма на провеждане: дистанционна и включва теоретична база, ролеви игри, етюди и игрови тренинги.

Програмата включва минимум теория и максимум практически упражнения, тренинги и ролеви игри.

Програма на курса:

Техника на речта: работа с дикцията и артикулацията на дишането, работа с тембъра, интонацията.

Телесна практика: сваляне на напрежението в тялото, невербално общуване.

Комуникация: постановка на въпроси, стандартни и нестандартни отговори,намиране на компромиси, отстояване на собствената си гледна точка.

Актьорско майсторство: вяра в предлаганите обстоятелства, свободни асоциации, изкуство на превъплъщението, работа с подтекст.

По време на обучението Вие ще пробвате себе си в предлаганите ситуации, ще овладеете техниката на превъплъщение и вживяване в образи, задържане и управление вниманието и поддържане емоционалния фон на аудиторията .

Форма на провеждане: дистанционна и включва теоретична база, ролеви игри, етюди и игрови тренинги.

Програмата включва минимум теория и максимум практически упражнения, тренинги и ролеви игри.

Техника на речта: работа с дикцията и артикулацията на дишането, работа с тембъра, интонацията.

Телесна практика: сваляне на напрежението в тялото, невербално общуване.

Комуникация: постановка на въпроси, стандартни и нестандартни отговори,намиране на компромиси, отстояване на собствената си гледна точка.

Актьорско майсторство: вяра в предлаганите обстоятелства, свободни асоциации, изкуство на превъплъщението, работа с подтекст.

По време на обучението Вие ще пробвате себе си в предлаганите ситуации, ще овладеете техниката на превъплъщение и вживяване в образи, задържане и управление вниманието и поддържане емоционалния фон на аудиторията .

Форма на провеждане: дистанционна и включва теоретична база, ролеви игри, етюди и игрови тренинги.

Програмата включва минимум теория и максимум практически упражнения, тренинги и ролеви игри.