DiTech Brandbook

Нашият brandbook

На тази страница ще откриете нашите brand guidelines стандарти за стиловата употреба на бранда DiTech Media.
Надолу ще може да изтеглите ралични и одобрени наши формати за лога, логотип, wallpapers, банери, цветове и видео интро формати, които бързо и лесно можете да използвате при нужда. 

Правила за правилната употреба на бранда

Правилно изписване на бранда е само DiTech Media, изписано задължително на латиница и никога на кирилица, защото това променя концепцията и въприятието на логото.

> Препоръчително е при употребата на бранда да се упоменава, че медията е част от Internet Media Group.

> Описвайки DiTech Media за предпочитане е да се използват определенията: онлайн медия, специализираната онлайн медия, медийната платформа.

За успешното налагане и разпознаване на бранда сред обществеността е задължително да се имат предвид следните правила

Неправилно и недопустими варианти за изписване и изговаряне на бранда:

Дитех Медиа;

ДиТех медиа;

DITECH MEDIA;

Ditex media;

DiTech Medya;

diTech Mediq;

Ditech Media;

ditech media;

както и други производни.

лога

нашите лога

ИЗТЕГЛИ КАТО:

ИЗТЕГЛИ КАТО:

ИЗТЕГЛИ КАТО:

Цветове

НАШИТЕ ЦВЕТОВЕ