ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ: Кръгова икономика и устойчиво развитие

09

-

НОЕМВРИ

-

ЧТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА

ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ: Кръгова икономика и устойчиво развитие

#ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ: Кръгова икономика и устойчиво развитие

Галерия

#ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ: Кръгова икономика и устойчиво развитие

ОРГАНИЗАТОРИ