HR Manager Brandbook

Нашият brandbook

На тази страница ще откриете нашите brand guidelines стандарти за стиловата употреба на бранда HR Manager .
Надолу ще може да изтеглите ралични и одобрени наши формати за лога, логотип, wallpapers, банери, цветове и видео интро формати, които бързо и лесно можете да използвате при нужда. 

Правила за правилната употреба на бранда

За успешното налагане и разпознаване на бранда сред обществеността е задължително да се имат предвид следните правила

Неправилно и недопустими варианти за изписване и изговаряне на бранда:

ЕйчАр мениджър;

ХР Мениджер;

Hr Manager;

hr manager;

hr Manager;

HR Menager;

както и други производни.

Правилно изписване на бранда е само HR Manager, изписано задължително на латиница и никога на кирилица, защото това променя концепцията на логото.

– Допустимо е изписване на името изцяло с главни букви – HR MANAGER, в заглавия,  презентации и други текстове с цел привличане на вниманието и отличаване на бранда.

– Препоръчително е при употребата на бранда да се упоменава, че медията е част от Internet Media Group.

– Описвайки HR Manager за предпочитане е да се използват определенията: онлайн медия, специализираната онлайн медия, медийната платформа.

лога

нашите лога

ИЗТЕГЛИ КАТО:

ИЗТЕГЛИ КАТО:

ИЗТЕГЛИ КАТО:

Цветове

НАШИТЕ ЦВЕТОВЕ

символи

нашият символ

ИЗТЕГЛИ КАТО:

ИЗТЕГЛИ КАТО: