АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО Курс за напреднали

120,00 лв. (с вкл. ДДС)

Курсът „Актьорско майсторство за напреднали“ е разработен за всички, които искат да опознаят в дълбочина основните елементи, развиващи апарата на актьора: внимание, емоционална памет, чувство за истина и вяра, сценична реч.

Темите в курса

СЦЕНИЧНО  ВНИМАНИЕ

ПЪРВИ ЕТАП. РАЗВИВАНЕ НА  ПРОИЗВОЛНОТО СЦЕНИЧНО ВНИМАНИЕ В РЕАЛНА  ПЛОСКОСТ

Обекти — точки на внимание на всичките пет  сетива.

Упражнения (за слухово внимание)

Упражнение (за тактилно внимание)

Кръгове на внимание

Кръгове на внимание извън нас

Кръгове на внимание, когато ние сме в центъра на кръга

Развиване устойчивостта на вниманието

Публична самота

ВТОРИ ЕТАП. Развиване на произволното сценично  внимание  в  въображаема  плоскост

Научаваме как да предаваме на партньора своите виждания

Кръгове на внимание във въображаема плоскост

ТРЕТИ ЕТАП.  МНОГОПЛОСКОСТНО ВНИМАНИЕ (ИЛИ РАЗДВОЕНО ВНИМАНИЕ)

ЧЕТВЪРТИ  ЕТАП. ВНИМАНИЕТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ МАТЕРИАЛ

ЕМОЦИОНАЛНА ПАМЕТ

ПЪРВИ  ЕТАП. РАЗВИВАНЕ  НА ПАМЕТТА ОТ ПЕТТЕ СЕТИВНИ ОРГАНА

Упражнения (за повторни усещания)

Зрителни повторни усещания.

Слухови повторни усещания.

Повторни усещания на мирис.

Повторни вкусови усещания.

Осезателни повторни усещания.

Упражнения ( за постепенно разширяване на зрителната представа)

Упражнения ( за комплекс повторни усещания)

ВТОРИ ЕТАП. РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА  ПАМЕТ

Раздел I   Развиване на  умения в актьора за предизвикване към действия на заложените в него повторни възпоминания, чувства и преживявания.

Упражнения (за предизвикване на повторни спомени, преживявания)

Раздел II. Развиване на  умения в актьора да намира връзка и зависимост между вътрешният живот на образа и неговото физическо битие.

Упражнение (за физическо самочувствие)

ТРЕТИ  ЕТАП.  ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ПРИМАМКИ (ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ПАМЕТ)

Раздел I. Вътрешни примамки

Упражнения ( на предлагани обстоятелства).

Упражнения ( на продуктивни, целенасочен действия като вътрешна примамка).

Упражнение (като вътрешна примамка).

Упражнения (повтарящо усещания като вътрешна примамка).

Раздел II. Външни примамки

Обстановката като вътрешна примамка.Упражнения

Светлината като външна примамка. Упражнения

Звуците като външна примамка. Упражнения

Мизансценът като външен примамка. Упражнения.

 

ОБРАЗ И ХАРАКТЕРНОСТ

Упражнения(за изучаване и овладяване на външната характерност)

Природно-физиологична характерност

Национална външна характерност

Външна характерност, останала в човек от неговото минало

ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЦЕНИЧНИЯ ОБРАЗ И КЪМ ПАРТНЬОРА

УПРАЖНЕНИЯ И ЕТЮДИ

Отношение към  мястото на действие

Отношение към обекта

Отношение към партньора

Етюди

СЦЕНИЧНО ОБЩУВАНЕ И СЦЕНИЧНА ВРЪЗКА

СЦЕНИЧНО ОБЩУВАНЕ

Видове сценично общуване. Избор на партньор

Контакт с невидим партньор. Безмълвно общуване

 1. Общуване с одушевени и неодушевени обекти.
 2. Общуване с обектите с всичките пет сетива
 3. Общуване с обект, видян и чут по-рано
 4. Упражнения (по отношение на обекта – когато обектът възбужда отношение, емоция).
 5. Упражнение (за вербална комуникация)
 6. Упражнение (за физическо общуване – т. е. органично мълчание).
 7. Упражнения за мащаб на общуване

СЦЕНИЧНА ВРЪЗКА

ОТДАВАНЕ И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЯ

Упражнение отдаване и приемане на емоционална енергия/лъчи/

Упражнения за енергийно отдаване

Упражнения и етюди за енергийно възприемане

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЖЕСТ (ПЖ)

ЖЕСТ И ВОЛЯ

ФАНТАСТИЧЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЖЕСТ

ПРАКТИЧЕСКО  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЖ

Темите в курса

СЦЕНИЧНО  ВНИМАНИЕ

ПЪРВИ ЕТАП. РАЗВИВАНЕ НА  ПРОИЗВОЛНОТО СЦЕНИЧНО ВНИМАНИЕ В РЕАЛНА  ПЛОСКОСТ

Обекти — точки на внимание на всичките пет  сетива.

Упражнения (за слухово внимание)

Упражнение (за тактилно внимание)

Кръгове на внимание

Кръгове на внимание извън нас

Кръгове на внимание, когато ние сме в центъра на кръга

Развиване устойчивостта на вниманието

Публична самота

ВТОРИ ЕТАП. Развиване на произволното сценично  внимание  в  въображаема  плоскост

Научаваме как да предаваме на партньора своите виждания

Кръгове на внимание във въображаема плоскост

ТРЕТИ ЕТАП.  МНОГОПЛОСКОСТНО ВНИМАНИЕ (ИЛИ РАЗДВОЕНО ВНИМАНИЕ)

ЧЕТВЪРТИ  ЕТАП. ВНИМАНИЕТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ МАТЕРИАЛ

ЕМОЦИОНАЛНА ПАМЕТ

ПЪРВИ  ЕТАП. РАЗВИВАНЕ  НА ПАМЕТТА ОТ ПЕТТЕ СЕТИВНИ ОРГАНА

Упражнения (за повторни усещания)

Зрителни повторни усещания.

Слухови повторни усещания.

Повторни усещания на мирис.

Повторни вкусови усещания.

Осезателни повторни усещания.

Упражнения ( за постепенно разширяване на зрителната представа)

Упражнения ( за комплекс повторни усещания)

ВТОРИ ЕТАП. РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА  ПАМЕТ

Раздел I   Развиване на  умения в актьора за предизвикване към действия на заложените в него повторни възпоминания, чувства и преживявания.

Упражнения (за предизвикване на повторни спомени, преживявания)

Раздел II. Развиване на  умения в актьора да намира връзка и зависимост между вътрешният живот на образа и неговото физическо битие.

Упражнение (за физическо самочувствие)

ТРЕТИ  ЕТАП.  ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ПРИМАМКИ (ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ПАМЕТ)

Раздел I. Вътрешни примамки

Упражнения ( на предлагани обстоятелства).

Упражнения ( на продуктивни, целенасочен действия като вътрешна примамка).

Упражнение (като вътрешна примамка).

Упражнения (повтарящо усещания като вътрешна примамка).

Раздел II. Външни примамки

Обстановката като вътрешна примамка.Упражнения

Светлината като външна примамка. Упражнения

Звуците като външна примамка. Упражнения

Мизансценът като външен примамка. Упражнения.

 

ОБРАЗ И ХАРАКТЕРНОСТ

Упражнения(за изучаване и овладяване на външната характерност)

Природно-физиологична характерност

Национална външна характерност

Външна характерност, останала в човек от неговото минало

ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЦЕНИЧНИЯ ОБРАЗ И КЪМ ПАРТНЬОРА

УПРАЖНЕНИЯ И ЕТЮДИ

Отношение към  мястото на действие

Отношение към обекта

Отношение към партньора

Етюди

СЦЕНИЧНО ОБЩУВАНЕ И СЦЕНИЧНА ВРЪЗКА

СЦЕНИЧНО ОБЩУВАНЕ

Видове сценично общуване. Избор на партньор

Контакт с невидим партньор. Безмълвно общуване

 1. Общуване с одушевени и неодушевени обекти.
 2. Общуване с обектите с всичките пет сетива
 3. Общуване с обект, видян и чут по-рано
 4. Упражнения (по отношение на обекта – когато обектът възбужда отношение, емоция).
 5. Упражнение (за вербална комуникация)
 6. Упражнение (за физическо общуване – т. е. органично мълчание).
 7. Упражнения за мащаб на общуване

СЦЕНИЧНА ВРЪЗКА

ОТДАВАНЕ И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЯ

Упражнение отдаване и приемане на емоционална енергия/лъчи/

Упражнения за енергийно отдаване

Упражнения и етюди за енергийно възприемане

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЖЕСТ (ПЖ)

ЖЕСТ И ВОЛЯ

ФАНТАСТИЧЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЖЕСТ

ПРАКТИЧЕСКО  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЖ