Тренинг ,,Time Management”- ,, Планиране и управление на времето, поставяне на цели и мотивация за успех “

120,00 лв. (с вкл. ДДС)

Как правилно да поставяме и достигаме целите си?

,,Хората винаги търсят вината за провала си в обстоятелствата. Аз не вярвам в силата на обстоятелствата. Успех постига само този, който търси нужните условия и, ако не ги намери, ги създава сам.“

Джордж Бърнард Шоу.

Специалистите които са постигнали  своите цели  казват, че  80% от успеха на всеки проект се залага именно на етап поставяне на цели, както и, че 80% от провала на всеки проект е в липсата на този навик.

Темата планиране на своя живот е може би една от най-важните за всеки човек.  Как да живея, към какво да се стремя, откъде да черпя сили, как да преодолея съпротивлението на собственият си мързел?

Този тренинг е за Вас, ако си задавате следните въпроси:
 • Как да разбера истинските си желания и потребности?
 • Как да намеря време, когато него го няма?
 • Какво да правя с мързела си? Как да го преодолея?
 • Как да изпълня обещанията които  съм си дал?
 • Как да се възползвам от обстоятелствата, за да се изкача на върха?

По време на тренинга ,,Time Management” Вие максимално бързо ще преминавате от теория към практика.

 

Именно практическият подход към живота, ще обезпечи вашият резултат!

Тренингът ,,Time Management” се базира както на натрупаните във вековете знания, така и на постиженията на съвременната психология. На вас не са ви необходими специални знания за усвояването и практическото използване на инструментите на тренинга. От вас се иска единствено желанието да направите живота си по-добър, по-интересен и по-радостен.

Темите в тренинга са прецизно отработени и подробно обяснени. Основата на занятията са практики, чието изпълнение е по силата на всеки човек.

 

Този тренинг е за Вас, ако си задавате следните въпроси:
 • Как да разбера истинските си желания и потребности?
 • Как да намеря време, когато него го няма?
 • Какво да правя с мързела си? Как да го преодолея?
 • Как да изпълня обещанията които  съм си дал?
 • Как да се възползвам от обстоятелствата, за да се изкача на върха?

По време на тренинга ,,Time Management” Вие максимално бързо ще преминавате от теория към практика.

 

Именно практическият подход към живота, ще обезпечи вашият резултат!

Тренингът ,,Time Management” се базира както на натрупаните във вековете знания, така и на постиженията на съвременната психология. На вас не са ви необходими специални знания за усвояването и практическото използване на инструментите на тренинга. От вас се иска единствено желанието да направите живота си по-добър, по-интересен и по-радостен.

Темите в тренинга са прецизно отработени и подробно обяснени. Основата на занятията са практики, чието изпълнение е по силата на всеки човек.

 

По време на тренинга
 • Вие ще определите своите истински цели.
 • Вие ще се научите да отделяте и в бъдеще да се опирате на своите собствени цели.
 • Вие ще се научите да отделяте главните и второстепенни цели.
 • Вие ще се научите да поставяте приоритети и да казвате ,,НЕ“.
 • Вие ще започнете да планирате деня си стъпка по стъпка, приближавайки се към целите си.
 • Вие ще започнете да създавате характер на победител и да тренирате увереността в себе си.

Това е само малка част от практическият опит, който ще придобиете по време на тренинга. Очакват много повече открития, когато започнете да усвоявате материала.

Допълнително по време на тренинга ,,Time Management” Вие ще разберете:

 • С кого можете да говорите за своите цели и планове и с кого е абсолютно забранено.
 • Кои са основните стъпки в постигането на целта.
 • Усвоите на практика определени принципи за работа с страховете си.
 • Изясните какво е това ограничения и на практика ще се научите да ги преодолявате.

Може би това е достатъчно за запознаване с тренинга. Остава само едно,  да решите за себе и – ,,Какво искам да получа от живота?“. Да решите дали искате промяна! И да действате – решително, творчески и резултатно.

По време на тренинга
 • Вие ще определите своите истински цели.
 • Вие ще се научите да отделяте и в бъдеще да се опирате на своите собствени цели.
 • Вие ще се научите да отделяте главните и второстепенни цели.
 • Вие ще се научите да поставяте приоритети и да казвате ,,НЕ“.
 • Вие ще започнете да планирате деня си стъпка по стъпка, приближавайки се към целите си.
 • Вие ще започнете да създавате характер на победител и да тренирате увереността в себе си.

Това е само малка част от практическият опит, който ще придобиете по време на тренинга. Очакват много повече открития, когато започнете да усвоявате материала.

Допълнително по време на тренинга ,,Time Management” Вие ще разберете:

 • С кого можете да говорите за своите цели и планове и с кого е абсолютно забранено.
 • Кои са основните стъпки в постигането на целта.
 • Усвоите на практика определени принципи за работа с страховете си.
 • Изясните какво е това ограничения и на практика ще се научите да ги преодолявате.

Може би това е достатъчно за запознаване с тренинга. Остава само едно,  да решите за себе и – ,,Какво искам да получа от живота?“. Да решите дали искате промяна! И да действате – решително, творчески и резултатно.

Програма на тренинга ,,Time Management”:

Планиране и управление на времето

 1. Правилото време: същност и значение
 2. Планиране на времето-същност
 3. Основни  видове планиране
 4. Опитът ни в планиране на времето и какво ни дава той?
 5. Основните компоненти на планирането
 6. Правилата на планиране и тяхното използване на практика
 7. Ефективното планиране – същност и методи
 8. Анализ на резултатите от планирането
 9. Избор на всекидневните приоритети
 10. Създаване на ясна и точна система на приоритетите в живота
 11. Правилото 80/20 в управление на времето.
 12.  To-do list – вашият ежедневен помощник.
 13. Как да планираме своят ефективен ден?
 14. Какво  не трябва да правите (Not-to-do list)
 15. Анализ на приоритетите по Айзенхауер.
 16.  Образец от формата за разпределяне на задачите по приоритети (на базата на матрицата на Айзенхауер).
 17. Практика ,,Доколко Вие умеете да установявате приоритети и да делегирате задачи?“

Поставяне на цели

 1. Основните видове цели
 2. Висшето ниво – развиващите цели
 3. Същност и значение на концепцията камъни, камъчета, пясък.
 4. Значението на целите за постигане успех в живота
 5. Стратегически подход и общата картина за работа с целите
 6. Конфликт на цели и как да го избегнем
 7. Главната цел в живота – как да я открием?
 8. Търсене на цели за всички сфери на живота
 9. Правилната формулировка на целите: основни техники и правила
 10. Групиране на целите – как да правилно да го направим?
 11. Методи за анализ на целите и принципът  ,,Защо“
 12. Съставяме крайният списък с целите
 13. Концентрацията на своите цели и  важността им
 14. S.M.A.R.T.-цели
 15. Спонтанното планиране

Мотивация

 1. Мотивацията – механизъм и основни принципи
 2. Цел на мотивацията – или защо ни е  нужна
 3. Главните принципи на мотивацията
 4. Техники на мотивация, които действително работят
 5. Техники за вътрешна  мотивация
 6. Техники за външна мотивация
 7. Мотивация за постигане на успех – висше ниво на мотивация
 8. Практическата  мотивация – техники и съвети
 9. Анализ на мотивацията – основни стъпки
Програма на тренинга ,,Time Management”:

Планиране и управление на времето

 1. Правилото време: същност и значение
 2. Планиране на времето-същност
 3. Основни  видове планиране
 4. Опитът ни в планиране на времето и какво ни дава той?
 5. Основните компоненти на планирането
 6. Правилата на планиране и тяхното използване на практика
 7. Ефективното планиране – същност и методи
 8. Анализ на резултатите от планирането
 9. Избор на всекидневните приоритети
 10. Създаване на ясна и точна система на приоритетите в живота
 11. Правилото 80/20 в управление на времето.
 12.  To-do list – вашият ежедневен помощник.
 13. Как да планираме своят ефективен ден?
 14. Какво  не трябва да правите (Not-to-do list)
 15. Анализ на приоритетите по Айзенхауер.
 16.  Образец от формата за разпределяне на задачите по приоритети (на базата на матрицата на Айзенхауер).
 17. Практика ,,Доколко Вие умеете да установявате приоритети и да делегирате задачи?“

Поставяне на цели

 1. Основните видове цели
 2. Висшето ниво – развиващите цели
 3. Същност и значение на концепцията камъни, камъчета, пясък.
 4. Значението на целите за постигане успех в живота
 5. Стратегически подход и общата картина за работа с целите
 6. Конфликт на цели и как да го избегнем
 7. Главната цел в живота – как да я открием?
 8. Търсене на цели за всички сфери на живота
 9. Правилната формулировка на целите: основни техники и правила
 10. Групиране на целите – как да правилно да го направим?
 11. Методи за анализ на целите и принципът  ,,Защо“
 12. Съставяме крайният списък с целите
 13. Концентрацията на своите цели и  важността им
 14. S.M.A.R.T.-цели
 15. Спонтанното планиране

Мотивация

 1. Мотивацията – механизъм и основни принципи
 2. Цел на мотивацията – или защо ни е  нужна
 3. Главните принципи на мотивацията
 4. Техники на мотивация, които действително работят
 5. Техники за вътрешна  мотивация
 6. Техники за външна мотивация
 7. Мотивация за постигане на успех – висше ниво на мотивация
 8. Практическата  мотивация – техники и съвети
 9. Анализ на мотивацията – основни стъпки