Психология на лъжата – как да разберем кога ни лъжат

120,00 лв. (с вкл. ДДС)

Този тренинг е за това да разберете кога ви лъжат, да погледнете в душата на човека и даже да прочетете мислите му. Как използвайки специалните навици и инструменти да развиете вниманието си, да забелязвате повече детайли в поведението на хората и по-точно да оценявате истинноста на получаваната информация.

Тренингът ,, Психология на лъжата или  как да разберем кога ни лъжат’’ е насочен към психологическите и практически аспекти, необходими при разкриването на лъжата. Вие ще получите ефективни инструменти за разобличаване на лъжата и лъжеца. Вие лесно ще можете да разпознавате опитите да ви измамят, да определите лъже ли човекът. Получените знания и навици ще ви добавят уверенност и ще ви дадат възможност да управлявате ситуацията.

Тука няма никаква магия – само психология и физиология!

Вие искате да знаете как да станете проницателен човек и как без скъпоструващ ,,детектор на лъжата“ да разберете истината? В такъв случай този курс е точно за вас.

Този тренинг е за всеки които иска:
 • Да развие вниманието си и да забелязва повече детайли в поведението на хората
 • Да се научи да ,,чете човека, като книга“ и да вижда неговите мисли
 • За минимално време да получи  максимално количество информация за човека, за неговата искреност
 • Да се научи  да разобличава лъжците и да стане проницателен  човек
 • Да се научи да влияе  на хората
 • Да стане  по-уверен  в себе си
Този тренинг е за всеки които иска:
 • Да развие вниманието си и да забелязва повече детайли в поведението на хората
 • Да се научи да ,,чете човека, като книга“ и да вижда неговите мисли
 • За минимално време да получи  максимално количество информация за човека, за неговата искреност
 • Да се научи  да разобличава лъжците и да стане проницателен  човек
 • Да се научи да влияе  на хората
 • Да стане  по-уверен  в себе си
Вие ще получите отговори на въпросите:
 • Какво е това лъжа и как мога да я разоблича?
 • Защо по-рано не забелязвах очевидното?
 • Как да стана по-проницателен?
 • Как да разбера кога ме лъжат?
 • Как да развия вниманието си?
 • Как правилно да задавам въпроси и да получавам правилните отговори?
 • Как да разбера какво мисли човекът?
 • Как да мога да ,,чета“ мислите на човека?
 • Как да определя, разкрия измяната( мъжа, жената, гаджето)
Вие ще получите отговори на въпросите:
 • Какво е това лъжа и как мога да я разоблича?
 • Защо по-рано не забелязвах очевидното?
 • Как да стана по-проницателен?
 • Как да разбера кога ме лъжат?
 • Как да развия вниманието си?
 • Как правилно да задавам въпроси и да получавам правилните отговори?
 • Как да разбера какво мисли човекът?
 • Как да мога да ,,чета“ мислите на човека?
 • Как да определя, разкрия измяната( мъжа, жената, гаджето)
Програмата на тренинга ,, Психология на лъжата или  как да разберем кога ни лъжат’’
 1. Критерии за оценка искренността и неискренността на човека
 2. Емоционалните оценки и техните телесни прояви
 3. Анатомия на наблюдателността
 4. Тренировка на наблюдателността
 5. Практически навици за развиване на  вниманието
 6. Развиване на вниманието: 19 прости упражнения
 7. Тренировка на концентрацията
 8. Правила и техники на проницателността
 9. Оценка на личността по външни признаци
 10. Определяне на психоемоционалното състояние по гласа и особеностите на лексиката
 11. Диагностика на маскираното поведение
 12. Психофизиологическите симптоми на  лъжата
 13. Жестикулацията и мимиката  при неискреност
 14. Вербалните сигнали, разкриващи лъжата
 15. Фактори, затрудняващи разпознаването на лъжата
 16. Фактори, облегчаващи диагностиката на  лъжата
 17. Как да сме готови да посрещнем лъжата и измамата?
 18. Тест за самоанализ. Свойственна ли ми е хитростта?

Уникалността на този курс е в това, че използвайки специалните навици и знания получени  на тренинга ,, Психология на лъжата или  как да разберем кога ни лъжат’’, вие ще можете много лесно да определите лъже ли ви събеседникът. Умелият наблюдател без да използва сложни технически средства може да разкрие лъжата.

В арсенала ви ще се появят и нови инструменти, благодарение на които вие ще можете по-добре да разбирате хората, а ако поискате дори и да им влияете

Програмата на тренинга ,, Психология на лъжата или  как да разберем кога ни лъжат’’
 1. Критерии за оценка искренността и неискренността на човека
 2. Емоционалните оценки и техните телесни прояви
 3. Анатомия на наблюдателността
 4. Тренировка на наблюдателността
 5. Практически навици за развиване на  вниманието
 6. Развиване на вниманието: 19 прости упражнения
 7. Тренировка на концентрацията
 8. Правила и техники на проницателността
 9. Оценка на личността по външни признаци
 10. Определяне на психоемоционалното състояние по гласа и особеностите на лексиката
 11. Диагностика на маскираното поведение
 12. Психофизиологическите симптоми на  лъжата
 13. Жестикулацията и мимиката  при неискреност
 14. Вербалните сигнали, разкриващи лъжата
 15. Фактори, затрудняващи разпознаването на лъжата
 16. Фактори, облегчаващи диагностиката на  лъжата
 17. Как да сме готови да посрещнем лъжата и измамата?
 18. Тест за самоанализ. Свойственна ли ми е хитростта?

Уникалността на този курс е в това, че използвайки специалните навици и знания получени  на тренинга ,, Психология на лъжата или  как да разберем кога ни лъжат’’, вие ще можете много лесно да определите лъже ли ви събеседникът. Умелият наблюдател без да използва сложни технически средства може да разкрие лъжата.

В арсенала ви ще се появят и нови инструменти, благодарение на които вие ще можете по-добре да разбирате хората, а ако поискате дори и да им влияете