Ораторско майсторство: Тренинг „Техника за работа с вокално-речевите характеристики на гласа“.

120,00 лв. (с вкл. ДДС)

Гласът е уникално средство за активно влияние на хората и мощен инструмент за създаване на реалноста. Слушайки гласа на човека, ние първо чуваме интонацията, характеристиките на гласа, и чак след това съзнанието ни възприема смисъла на казаното.

По-малко от 30% от информацията, която постъпва чрез речта, се възприема от това КАКВО е казал събеседникът и повече от 70% – от това КАК го е казал.

Днес важноста на комуникацията за успеха на личноста е огромна, човек трябва преди всичко да може да презентира себе си, т.е да умее да привлича вниманието и да повишава нивото на доверие към себа си. Затова и работата над ЗВУЧЕНЕТО НА ГЛАСА придобива все по-голямо значение.

Усвоявайки техниката за извличане на гласа, човек освобождава своя глас, подобрява характеристиките му, придобива вътрешна сила и увереност, което спомага за повишаване ефективността на личните и делови отношения.

Ако вие се стремите да постигнете успех в бизнеса, характеристиките на вашия глас винаги ще имат първостепенно значение за привличане вниманието на Вашите слушатели, клиенти, партньори.

Цел и задачи на тренинг “Ораторско майсторство”:

Тренингът е предназначен за тези, които работят с хора и трябва много и убедително да говорят, за ръководители от всички нива, треньори, педагози, политици, оратори, продавачи, телефонни консултанти, а също така и за всички, които искат да подобрят характеристиките на гласа си.

 • Да даде умения за освобождаване на природния  глас и да покаже възможностите за неговото използване в комуникацията;
 • Да даде умения за управляване на гласа за постигане на поставените цели;
 • Да даде инструменти за позитивно въздействие на аудиторията или събеседника.
Цел и задачи на тренинг “Ораторско майсторство”:

Тренингът е предназначен за тези, които работят с хора и трябва много и убедително да говорят, за ръководители от всички нива, треньори, педагози, политици, оратори, продавачи, телефонни консултанти, а също така и за всички, които искат да подобрят характеристиките на гласа си.

 • Да даде умения за освобождаване на природния  глас и да покаже възможностите за неговото използване в комуникацията;
 • Да даде умения за управляване на гласа за постигане на поставените цели;
 • Да даде инструменти за позитивно въздействие на аудиторията или събеседника.
Програма на тренинг  “Ораторско майсторство”:

Теория – 10% , Практика – 90%

 • Обща характеристика;
 • Дишане;
 • Гласът;
 • Произношение (дикция);
 • Хигиена и профилактика на гласа;
 • Подготовка на текста за публична изява;
 • Логическа пауза и логическо ударение;
 • Препинателните знаци – работа с гласа.
 • Подготовителен етап;
 • Няколко съвета към практическите занимания;
 • Практически упражнения.
Програма на тренинг  “Ораторско майсторство”:

Теория – 10% , Практика – 90%

 • Обща характеристика;
 • Дишане;
 • Гласът;
 • Произношение (дикция);
 • Хигиена и профилактика на гласа;
 • Подготовка на текста за публична изява;
 • Логическа пауза и логическо ударение;
 • Препинателните знаци – работа с гласа.
 • Подготовителен етап;
 • Няколко съвета към практическите занимания;
 • Практически упражнения.
 • Да придобиете опит за речево въздействие на събеседника или партньора.
 • Да получите инструменти, позволяващи да контролирате поведението си в стресови ситуации.
 • Да освобождавате и развивате гласа си и да подобрявате неговите параметри.
 • Да формирате комуникативен имидж и да развивате емоционалния си интелект.