Стажантски програми

Стажантските програми в IMG Медия Академия са структурирани и тематично построени в няколко направления: журналистика, ПР и комуникации, дигитален маркетинг, събитиен мениджмънт.

Целта на стажа в е да се формират и затвърдят на практика професионалните знания, умения и способности, придобити по време на теоретичното обучение. Освен това стажът се провежда и с цел да се усвоят най-добрите практики и да се придобият професионални и организационни умения за изпълнение на задачите на заеманата длъжност.
Стажът не се заплаща и продължава минимум 3 месеца.

Местата са ограничени и ако искате да придобиете опит в някои от посочените категории можете да се регистрирате. Ще бъдете поканени на интервю-очно или онлайн. При условие, че сте одобрени, ще ви бъде назначен ментор/специалист с опит в дадената позиция/ който ще ви напътства по време на стажа. По-гояма част от програмите позволяват и дистанционно преминаване на стажа.

Медийната индустрия е една от най-динамичните и разнообразни в света. Тя преживява бърз растеж и промени във всяко кътче на света, което се дължи отчасти на новите технологии. В тази постоянно променяща се среда професионалният опит е от съществено значение за тези, които искат да започнат успешна кариера в медиите. Възможностите за стажантите са безкрайни – от това да се научат как да провеждат интервюта до придобиване на умения в областта на SEO и мултимедията.

Стажантите по журналистика ще имат възможност да изградят медийно портфолио, което е един от най-важните компоненти на всяко бъдещо кандидатстване за работа. Висококачествените стажове в областта на журналистиката ще ви помогнат да се срещнете с експерти във вашата област и ще ви накарат да се откроите от колегите си на конкурентния пазар на труда.

Кариерите в областта на PR и маркетинга са едни от най-желаните, които съществуват.

Нашата програма за стаж в областта на маркетинга е създадена, за да ви приближи значително към успешна кариера в областта на маркетинга.
Стажовете в областта на връзките с обществеността подпомагат целта за предизвикване на интерес към дадена личност, кауза, компания или продукт. Целта е да се изгради положителен имидж в очите на потребителите, медиите и обществото като цяло. Най-добрият начин да се утвърдите в тази конкурентна област е чрез стаж в областта на връзките с обществеността във водеща фирма.

Стажът в областта на комуникациите, гарантира, че амбициозните хора ще навлязат в тази динамична сфера, снабдени с уменията и връзките, необходими за успех. Комуникационната индустрия продължава да се развива изключително бързо, като преобразява всяко кътче от нашия свят.

Практическият опит в тази област не може да бъде заменен с нищо друго. Спечелете значителна преднина и кандидатствайте за нашата стажантска програма още днес.

По време на стажа под ръководството на опитен ментор вие ще организирате различни събития/конференции, кръгли маси, уебинари/, ще съставяте програма, ще контактувате с лектори и партньори, ще помагате в логистиката и дистрибуцията на събитието.

Придобиване на практически умения за дистрибуция и продажба на медийни продукти
Усвояване на практически навици за организиране на ралични видове събития
SMM технологии – привличане на трафик към сайта на онлайн медия
Придобиване на умения за създаване на медиен продукт, свързан със стила на живот.
Събиране и споделяне на информация по време на пътешествие
Проследяване, записване и анализиране на информация, свързана с финансите и бизнеса.
Организиране на работата с медиите в международна икономическа среда
Планиране,провеждане и оценка ефективността на PR и комуникационни кампании

Кандидатстване за стажантска програма