IMG Club

Видове карикатура в СМИ

 Политически – засягат различни аспекти от политическия живот на обществото (международни отношения, политическа ситуация, избори, проблемът с демокрацията) Битови – засягат социални проблеми: културно-битови условия, търговия, възпитание на децата и др. д. Хумористични – показват хумористична среда, в която няма остро противоречиво съдържание. Карикатура е изображение на лицето на човек с помощта на определени техники Функции на карикатурата в медиите Информационна функция. Карикатурата е форма на представяне на информация, чиято степен и сигурност се различават…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Елементи на съдържанието

Идва вълнуващ момент, когато журналистът остава сам с купчина чиста хартия. Цялата тетрадка е написана. В главата му е калейдоскоп от числа, имена, епизоди. На журналистът предстои тайнство, което увенчава творческия процес. Резултатът ще бъде публикация. Може да предизвика взрив от читателски емоции, поток от писма. Или само редакторът и коректорът ще му обърнат внимание. Как да гарантираме, че резултатът от творческата дейност има очакваната ефективност и ефективност? Всяка домакиня, преди да приготви ястие, прави…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Структурата на произведението

Всяка журналистика трябва да започва със заглавие. „Заглавието е половината битка“. Моряците казват, че както наречеш кораб, така ще плава. Понякога този израз може да се приложи към журналистическо произведение. Целта на заглавието е въздействие. В повечето случаи то оказва решаващо влияние върху възприемането на текста. Често само заради едно интригуващо или сензационно заглавие хората купуват брой на вестник. Заглавието е основната теза на всеки материал. Изпълнява различни функции. Заглавието на информационното съобщение, в повечето…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Методи за опознаване на реалността

А ето и подготвителната работа зад гърба. Обмислени са източниците и методите за получаване на информация. Време е за обекта, който решихме да изследваме. Предстои още по-ключов момент – практическо обучение, овладяване на реалността. Науката предлага редица методи за опознаване на света около нас (пътища на изследване), които журналистите успешно използват. Наблюдение Наблюдение. “Метод на маската”. Наблюдението е не само начин за получаване на информация, но и важен компонент на журналистическото изследване по дадена тема…....

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Начини за получаване на информация

На етапа на разработване на концепцията за бъдеща работа журналистът трябва да вземе решение за обекта на изследване. В това качество могат да действат и конкретна ежедневна ситуация, и проблем, който изисква внимателно разглеждане, и определени социални явления, и дейност на хората и т. н. Във всички случаи журналистът е включен в познавателната дейност за събиране и анализ на фактически данни. За успешното изпълнение на този етап от работата журналистът трябва да овладее до съвършенство…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

СМИ и новите реалности на масовите комуникации

Средствата за масова информация са канали за масова комуникация. Те са организационни и технически комплекси, които се занимават със събиране, обработка и разпространение на словесна, образна, музикална информация за масовата аудитория. Именно тази способност за бързо достигане до големи групи от хора определя стойността на медиите за PR. Водещата роля на средствата при формирането на общественото мнение е отразена в определянето им като “квартали на властта”. Около една четвърт от времето, през което човек е…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Установяване на контакти с медиите

Все повече PR специалисти навлизат директно в професията без журналистически опит – и това често се превръща в проблем за журналистите. Основните оплаквания, които човек чува за PR хората, са „те не разбират каква е моята работа“, „те не разбират, че фактите се променят напълно с времето“ и „те не знаят разликата между новини и корпоративно самохвалство“ . Понякога трябва да се поставим на тяхно място. Трябва да разберем какво искат журналистите от нас и…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Мотиви за използване на СМИ от аудиторията

Тъй като PR специалистът се стреми да привлече вниманието на аудиторията чрез медиите, важно е да знаем защо и защо хората от тази аудитория използват медиите. Познаването на нуждите и потребителите на медийни услуги позволява на PR специалиста да създаде и популяризира своя продукт на този пазар – да проведе неговия маркетинг или да пусне продукта на пазара. Основните мотиви на аудиторията на потребителите на медийни услуги са: знание, разнообразие, социална полезност, грижа.    …...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Официален бизнес стил: характеристики, жанрове, примери

В книжовния език се разграничават 5 функционални стила на речта: официално-делови стил на речта, публицистичен, научен, художествен и разговорен. Тази тема предоставя подробен анализ на официалния бизнес стил на речта. Какво е официален бизнес стил на речта: функция, задачи и сфера на приложение Официалният бизнес стил на речта е функционален стил на съвременния български литературен език, който се използва за изготвяне на различни документи, правни актове, както и в официалната комуникация между граждани, организации и…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Инструкции за писане на есе, видове, структура

Ако смятате, че есето е обикновено съчинение по училищна програма, ще бъдете много изненадани, че това изобщо не е така. В съвременния свят есето е много популярно и е водещият литературен жанр на 21 век. В допълнение към петицията можете да изразите своята позиция в подкрепа на социалната справедливост в есе. Авторът има възможност да сподели своите мисли и гледна точка по вълнуващи теми, след което например да публикува текста в блог или на страница…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Вход в IMG Club

Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране