Програма

06.02.2023 | Манипулация в политическата реклама| Вижте повече

12.02.2023 | Уебинар | Комуникация между журналисти и ПР-специалисти. Чурналистика и журналистика. | Вижте повече

18.02.2023 | Уебинар | Как да направим одит на PR дейностите на конкурентите| Вижте повече

02.03.2023 | Уебинар | Как да продаваме реклама: инструкции, съвети и тънкости| Вижте повече

07.03.2023 | Уебинар | Как да направим одит на PR дейностите на конкурентите| Вижте повече

09.03.2023 | Уебинар | Бранд журналистика. Как да създадем медиен стартъп?| Вижте повече

14.03.2023 | Уебинар | Как да направим добра презентация и да извлечем максимална полза от участието ни като лектор на събитие| Вижте повече

16.03.2023 | Уебинар | Популяризиране на СМИ в интернет| Вижте повече

22.03.2023 | Уебинар | Манипулация в политическата реклама| Вижте повече

28.03.2023 | Уебинар | Как ефективно да работим с журналистите| Вижте повече

 

06.04.2023 | Уебинар | Спин докторинг и неговите граници| Вижте повече

12.04.2023 | Уебинар | Как да печелим пари от журналистика? Бизнес модели за новите медии | Вижте повече

14.04.2023 | Уебинар | Изкуствен интелект или робожурналистика. Плюсове и минуси. | Вижте повече

20.04.2023 | Уебинар| Как да стана лектор на бизнес конференция| Вижте повече

25.04.2023 | Курс |Психологическата манипулация: признаци, методи, противодействие| Вижте повече

27.04.2023 | Уебинар | Манипулация в политическата реклама | Вижте повече

04.05.2023 | Уебинар |Гражданска журналистика. Приложение и фалшиви новини. | Вижте повече

09.05.2023 | Уебинар | Как да се противопоставим на черния PR| Вижте повече

11.05.2023 | Уебинар | Как да продавате информационни продукти в интернет | Вижте повече

18.05.2023 | Уебинар |Как да извлечем максимална полза като партньори на събитие | Вижте повече

25.05.2023 | Уебинар | Популяризиране на СМИ в интернет| Вижте повече

30.05.2023 | Уебинар | Манипулация в политическата реклама | Вижте повече

06.06.2023 | Уебинар | Словесна атака или черната риторика в процес на убеждаване | Вижте повече

08.06.2023 | Уебинар | Как да печелим пари от журналистика? Бизнес модели за новите медии | Вижте повече

15.05.2023 | Уебинар | Комуникация между журналисти и ПР-специалисти. Чурналистика и журналистика. | Вижте повече

20.06.2023 | Уебинар | Съвременната реклама и начини на противодействие на манипулацията | Вижте повече

27.06.2023 | Уебинар | Как хибридните събития промениха събитииния бизнес и как да ги използваме ефективно | Вижте повече

29.06.2023 | Уебинар | Манипулация в политическата реклама | Вижте повече

06.07.2023 | Уебинар | Словесна атака или черната риторика в процес на убеждаване | Вижте повече

12.07.2023 | Съдържанието е цар. Как да създаваме собствено съдържание?| Вижте повече

14.07.2023 | Защо е важно да посещаваме бизнес събития- синергия между networking и знания| Вижте повече

10.08.2023 | Уебинар | Словесна атака или черната риторика в процес на убеждаване | Вижте повече

24.08.2023 | Уебинар | Триъгълникът на Карпман или драматичен триъгълник. Как да не попадаме в проблемни връзки? | Вижте повече

12.09.2023 | Уебинар | Бранд журналистика. Как да създадем медиен стартъп?| Вижте повече

14.09.2023 | Уебинар | Как да направим одит на PR дейностите на конкурентите | Вижте повече

26.09.2023 | Уебинар | Как хибридните събития промениха събитииния бизнес и как да ги използваме ефективно | Вижте повече

10.10.2023 | Уебинар | Изкуствен интелект или робожурналистика. Плюсове и минуси. | Вижте повече

17.10.2023 | Уебинар | Спин докторинг и неговите граници | Вижте повече

19.10.2023 | Уебинар | Защо е важно да посещаваме бизнес събития- синергия между networking и знания | Вижте повече

07.11.2023 | Уебинар | Словесна атака или черната риторика в процес на убеждаване | Вижте повече

14.11.2023 | Комуникация между журналисти и ПР-специалисти. Чурналистика и журналистика. | Вижте повече

21.11.2023 | Как да стана лектор на бизнес конференция | Вижте повече

05.12.2023 | Уебинар | Как да печелим пари от журналистика? Бизнес модели за новите медии | Вижте повече

12.12.2023 | Уебинар | Комуникация между журналисти и ПР-специалисти. Чурналистика и журналистика. | Вижте повече

14.12.2023 | Уебинар | Как да направим одит на PR дейностите на конкурентите | Вижте повече

19.12.2023 | Уебинар | Как хибридните събития промениха събитииния бизнес и как да ги използваме ефективно| Вижте повече