Психологическата манипулация: признаци, методи, противодействие

Модул 1  – Капаните на съзнанието
 • 7 когнитивни изкривявания, които пречат на вземането на правилни решения
 • Как да се справим с капаните на съзнанието и когнитивните изкривявания.
 • Груповата подкрепа като основа за грешки в груповото мислене
 • Ирационални нагласи: как погрешните убеждения влияят на живота ни
 • Каузална атрибуция
 • Когнитивно преструктуриране
 • Когнитивен рефрейминг
 • Критичен анализ на информацията
 • Предубеждението: ментална отрова
 • Розова ретроспекция
 • Склонност към потвърждаване
 • Социална перцепция

 

Модул 2 –  Когнитивните изкривявания
 • Списък на когнитивните изкривявания
 • Ефектът на аудиторията: защо хората променят поведението си, когато са наблюдавани?
 • Ефектът от дезинформацията
 • Ефектът на д-р Фокс
 • Ефектът “Земелвайс” или защо се отхвърлят нови идеи
 • Ефектът на Лачинс или бариерата на миналия опит
 • Ефектът на Мандела: причини, примери, обяснения
 • Ефектът на обратното действие
 • Ефектът на ореола
 • Ефектът на Пигмалион
 • Ефектът ,,Присъединяване към мнозинството”
 • Ефектът на прожектора
 • Ефектът на Ресторф
 • Ефектът на спящия
 • Ефектът на щрауса

 

Модул 3 – Психологическата манипулация

Същност на психологическата манипулация и нейният генезис

 • Понятието “Психологическа манипулация”
 • Психологическата манипулация в различни културни и исторически условия
 • Обща характеристика на понятието за представяне на манипулация

Информационната среда и информационно-психологическото влияние

 • Информацията като инструмент за манипулация
 • Манипулативни технологии, насочени към преобразуване на информацията

Организация процеса на манипулиране

 • Подготовка за манипулация
 • Избор на обекта на въздействие
 • Установяване на контакт
 • Управление процеса на манипулиране

 

Модул 4 – Техники и похвати на манипулиране

Манипулативни похвати.Класификация

Техники и похвати на манипулиране

 • Техники на манипулиране
 • Най-разпространените манипулационни техники
 • Принципи на успешната манипулация

 

Модул 5 – Защита от манипулация
 • Деструктивност на манипулативното влияние
 • Психологически признаци на неискреност, наблюдавани при общуване лице в лице
 • Основни техники за защита от манипулация

Техники за защита от манипулации

 • Базови техники за защита
 • Типология на защитните действия
 • Активна и пасивна защита от манипулации
 • Използване на психологически техники за активна защита
 • Контраманипулация

Абонирайте се за този курс