Спин докторинг и неговите граници

По време на уебинара ще анализираме спин докторинга като съвременна PR техника за манипулиране на медийното пространство.Ще разгледаме основните техники за работа със спин докторинга: предварително спиниране, торнадо-спиниране и др., както и разликите в работата на спин доктора и журналиста

Програма на уебинара:

  • Spin Doctoring като PR-технология
  • Интерпретация на концепцията ,,Spin Doctoring”
  • Spin Doctoring като социален феномен (фактори, развитие)
  • Задачите спиндокторинга и способите за неговата работа
  • Разлики между работата на спиндоктора и журналиста
  • Анализ на спиндокторинга на опита на  съвременните медии
  • Информационните войни в днешното комуникационно общество и спиндокторинга

 

Аудитория: PR практици, журналисти, маркетинг мениджъри, собственици на малък и среден бизнес, студенти в направленията PR и комуникации, медии и журналистика.

Лектор: Вероника Николова – CEO IMG PR&Communication Agency – виж профил

Дата и час  на провеждане: виж календара

Цена за участие: безплатно, след регистрация

Запишете се безплатно

Вижте също