Манипулация в политическата реклама

На уебинара ще  разгледаме организацията, техниките и похватите на политическата манипулация в рекламата. Манипулацията в политическата реклама интегрира и организира влиянието на различни фактори, за да фокусира общественото внимание върху определени обекти, явления, факти и да насочи поведението му в желаната от политическия субект посока. Следователно политическата реклама до голяма степен е принудителна комуникация.

Програма на уебинара:

  • Основите на политическата манипулация
  • Техники на политическа манипулация, използвани от медиите
  • Манипулативни техники, използвани от отделните видове медии
  • Манипулация и политическа реклама.
  • Журналистическият коментар като възможен източник на манипулация

 

Аудитория: PR практици, журналисти, маркетинг мениджъри, студенти в направленията PR и комуникации, медии и журналистика, политолози, социолози

Лектор:  Станимир Кронев – Директор Развитие и Иновации в IMG – виж профил

Дата и час  на провеждане: виж календара

Цена за участие: безплатно, след регистрация

 

Запишете се безплатно

Вижте също