Как да направим одит на PR дейностите на конкурентите

По време на уебинара ще споделим практическия си опит за одитиране PR дейностите на конкурентите, което е от изключителна важност за всеки етап от развитието на корпоративните и маркетинговите комуникации на Вашата компания. Одитът на PR дейностите е един вид сравнителен анализ – конкурентно проучване (бенчмаркинг). Бенчмаркингът е насочен към намиране и изучаване най-добрите практики на конкурентите и прилагането им в собствените дейности.

Програма на уебинара:

  • Защо трябва да се извършва одит на PR дейностите на конкурентите?
  • Как да проверите PR дейностите на конкурентите си?
  • Практическа задача 1. Анализ на комуникационните канали на конкурентите?
  • Практическа задача 2. Анализ съдържанието на публикациите на конкурентите?
  • Практическа задача 3.  Оценка силните и слабите страни на PR стратегиите на конкурентите?

 

Аудитория: PR практици, журналисти, маркетинг мениджъри, собственици на малък и среден бизнес, студенти в направленията PR и комуникации, медии и журналистика.

Лектор: Вероника Николова – CEO IMG PR&Communication Agency – виж профил

Дата и час  на провеждане: виж календара

Цена за участие: безплатно, след регистрация

 

Запишете се безплатно

Вижте също