Как да подготвите забележителна реч

Колкото по-добре е структурирана речта ви, толкова по-лесно се възприема. Това означава, че аудиторията няма да се затрудни да запомни информацията, която споделяте по време на речта си.

И така, как се създава такава реч? Ето един кратък алгоритъм.

С вас е Живка Аджеларова