Кой е най-добрият начин за завършване на речта

Варианти за най-успешните и нелепи завършеци от велики оратори

Цялостното впечатление на аудиторията зависи от това доколко ефективен и логичен е краят на речта.

“Запомня се последната фраза” – тази фраза Щирлиц  извежда, като математическо доказателство. Важно е как да влезеш в правилния разговор, но още по-важно е изкуството да излезеш от разговора”, – такава формула е изказана във филма “Седемнадесет мига от пролетта”.

Главният герой на този филм, Щирлиц, знае точно как да направи добро впечатление и да остави правилните спомени. Можем да последваме примера му и също да обърнем внимание не само на първите, но и на последните фрази.

Нека да анализираме речите на известни оратори: сигурни сме, че те ще ви помогнат да намерите идеи за вашите презентации.

С вас е Живка Аджеларова