Алгоритъмът на успешната презентация

3 съвета за написване на реч, която инвеститорите няма да забравят

Разказваме ви как с помощта на специален алгоритъм можете не само да създадете ярко представяне на вашия стартъп, но и да превърнете слушателите си в съмишленици.

Опитайте се да разберете кой ще ви изслуша. Какви хора са в основата на аудиторията? Какво правят те? Какво е общото между тях? Когато знаете отговорите на тези въпроси, ще ви е по-лесно да предвидите реакциите на хората и да говорите на един и същи език с тях.

С вас е Живка Аджеларова