Как да увлечем аудиторията в началото на речта

5 тайни за успешно начало на речта

Казват, че е невъзможно да се направи второ впечатление. Това правило важи и за първите секунди на речта ви: тогава се създава атмосферата на цялото събитие. Ако атмосферата е “подходяща”, можете да разчитате на вниманието или симпатията на публиката към оратора.

В тази тема ще разгледаме примери за добри речи и ще разберем как най-добре да започваме речите си.

С вас е Живка Аджеларова