Бранд журналистика. Как да създадем медиен стартъп?

По време на уебинара ще споделим практически опит от разработването на стратегия за нов медиен стартъп и бранд канал до начините за създаване на съдържание. Ще говорим за историята на бранд журналистиката, видовете информационни канали и журналистическите подходи в корпоративните медии. Ще демонстрираме как работят студиата за създаване на съдържание. Ще говорим за ползите от корпоратимните медии и ролята им на информационния пазар

Програма на уебинара:

  • Въведение. История и развитие на бранд журналистиката.
  • Бизнес план.
  • Публикуване и популяризиране.
  • Модели на монетаризация.
  • Бранд журналистика и партньорства.

 

Аудитория: Маркетинг специалисти. Журналисти. Специалисти по връзки с обществеността. Собственици на малък и среден бизнес. Студенти в горепосочените области. Други.

Лектор:  д-р  Евелина Андреева – Директор „Стратегическо развитие и маркетинг“ към Радио-телевизионния център на Нов български университет.- виж профил

Дата и час  на провеждане: виж календара

Цена за участие: безплатно, след регистрация

Запишете се безплатно

Вижте също