Библиотека

Граматически приоритети: Как да избегнете грешки и да подобрите граматиката си

Граматически приоритети: на какво първо да обърнете внимание

За съжаление (или за щастие), не всеки грамотен човек може да стане писател. Наличието на граматически грешки в текста обаче пречи на читателя да възприеме информацията, изкривява смисъла и като цяло създава неприятно изживяване при четене.

Какъвто и брилянтен текст да напишете, граматическите грешки ще развалят цялата картина. И обратното е вярно – изпипаният, идеален, грамотен текст ще си остане само набор от правилно изписани думи, ако в него няма интересни мисли и идеи.

За да не се изгубите в безкрайното море от правила, трябва правилно да подредите приоритетите. И така, нека отделим следните „граматически приоритети“:

  1. Правилният избор на думи за изразяване на мисли.

Грешната дума може да обърка читателя и да го подведе: невъзможно е да четете мисли и да познаете какво е имал предвид авторът.

  1. Времена на глаголите и съгласуване на времената.

Уместно е, ако пишете на родния си език и е особено важно, ако пишете на чужд език. Читателят трябва да разбере кога се случват събитията.

  1. Съгласуване на съществителни и глаголи (по-специално, предикат и субект).

Например:

Формата за единствено число на сказуемото показва съвместно действие, формата за множествено число показва отделно изпълнение на действието: „Петима войници отидоха на разузнаване (в група)“. – „Пет  войника отидоха на разузнаване“ (всеки със самостоятелна задача).

  1. Единствено и множествено число.

Например едно от правилата за българския език гласи:

„Съществителните с реално значение се използват в множествено число за обозначаване на различни степени или видове вещества, например: висококачествени стомани, скъпи тютюни, червени и бели глини, смазочни масла. ср със специална употреба: бензини, гранити, каучуци, цименти, естери, културни лакове, офсетови хартии. Имената на елементите (злато, сребро, платина, азот, калий, натрий и др.) обаче не образуват множествено число. Не се образува и от същински имена като мляко, просо, ориз, киселец, пух и др.

Ако пишете на английски, в допълнение към тези правила, обърнете внимание на следните нюанси:

  • Предлози. В английския език няма ясни правила за използването на определени предлози (кой предлог, как и къде да се използва). Освен това предлозите могат да се използват по различен начин в различните диалекти.
  • Членове (the, an, a) – служебна част на речта за изразяване на сигурност/несигурност на предмета.

Тези две точки са по-скоро технически (семантични), отколкото граматически грешки.

Семантиката (от друг гръцки „обозначаващ“) е дял от лингвистиката, който изучава семантичното значение на езиковите единици.

План за работа по ограмотяване

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране