Журналистика

Техника на речта на телевизионен водещ

Речево-гласово поведение на телевизионен водещ Речевото поведение е система от стабилни комуникационни формули, предписани за установяване на речев контакт, поддържане на комуникацията в ситуационно адекватен тон и стил. Като участници в комуникацията, ние волно или неволно забелязваме онези характеристики на речта на нашия събеседник, които ни позволяват да оценим неговата личност и да предвидим тактиката на поведение, намеренията и преследваните цели. Авторът подчертава, че прогнозата едва ли би била възможна, ако не съществуват тези закономерности,…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Особености на памфлета – композиционни и стилови

Памфлетът често се основава на гротеската. Това има за цел да подобри стилистичното оцветяване на текста. Гротескната поетика на памфлета се основава на принципа на алогизма, който позволява да се създаде усещане за ненормалност, неестественост на ситуацията. Авторът съзнателно изопачава фактите, за да представи по-ясно своите идеали в текста. Водеща жанрообразуваща структурна особеност на памфлета е наличието на оригинални композиционно-стилови комуникативни блокове – уводен, преходен, основен и заключителен. Благодарение на тези елементи памфлета запазва своята…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Методи за изучаване на радиоаудиторията, подобни на методите на журналистиката

Анкета. Както всяко изследване, анкетата включва точно формулиране на проблема, избор на предмет и обект, дефиниране на цели и задачи, тълкуване на концепции, разработване на програма и методи за измерване. Анкетата трябва да има научна подкрепа, да вземе предвид аудиторията, за която е предназначен: въпросниците за масови слушатели и журналисти ще се различават един от друг по формулирането на проблемите, по избора на теми и по езика. Трябва да има различни анкети, например за слушателите…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

11 навика за мултитаскинг на журналиста

Когато първите фотокамери и MP3 плейъри се появиха в мобилните телефони, всички новини неизменно отбелязваха, че такива комбинации са просто маркетингов трик и за пълното изпълнение на всяка от функциите – разговори, слушане на музика , снимане – пак трябва отделно устройство. Какво виждаме сега? Редките телефони са останали малко полезни, а тези, които все още са останали – добре, струват съвсем различни пари. И ако знаете само как да пишете текстове и все още…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Как да напишеш есе за силните си страни?

Умението да се представя е едно от най-важните умения на човек, който иска да изгради страхотна кариера. Във всеки момент младо момиче или мъж може да получи шанс да се покаже пред шефове или човек, който в бъдеще може да промени живота ви (в кариерата). Самодостатъчният човек трябва да знае преди всичко своите силни и слаби страни, за да развие по-ефективно способностите си. Познаването на вашите силни страни ще ви помогне да оцените по-добре собствените…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Аналитични жанрове

Медиите не само съобщават новини, но и се стремят да намерят причините за протичащите събития, да идентифицират техните взаимоотношения, да обяснят на читателите значението на протичащите събития, да оценят въздействието върху обществото на правителствени решения или изявления на политици. Поради това се е развила доста разклонена система от аналитични жанрове, които с течение на времето се модифицират и допълват с нови видове. Аналитичните жанрове предполагат не само сериозно и дълбоко съдържание, но и по-голямо разнообразие...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Какво представляват фичърите и как да ги напишем?

Журналистиката, както всяка друга сфера на дейност, е склонна да класифицира материала. Става въпрос за анализ на журналистическите материали и групирането им в жанрови групи. Има доста жанрове. Това е и хроника, бележки, доклади, интервюта, статии, рецензии, и есета, токшоута. С развитието на новите медии и социални платформи се появиха допълнителни жанрове – Talk vlog (ток влог), Tutorial – онлайн лекции за обучение, лайфхакове, инструкции и много други. Сега самите читатели и зрители често могат…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Манипулация на подсъзнанието

Подсъзнание Тъй като подсъзнанието съхранява абсолютно цялата информация, която човек получава през живота си, може да се предположи, че теориите за метафората и когнитивната база разчитат в голяма степен на него. От една страна, ние сме наясно с метафоричното значение на определени думи, ако конкретно се замислим върху това. Въпреки това, предвид лавинообразния характер на информационните потоци, просто няма да имаме време да обърнем внимание на това, когато гледаме телевизионно предаване или слушаме съобщение по…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Манипулация на несъзнаваното

Несъзнаваното е обект на манипулативни въздействия не по-малко от подсъзнанието. Като правило за това се използва психоанализата на Фройд и Юнг. От физиологична гледна точка несъзнаваното е свързано с дясното полукълбо на мозъка, който се различава съществено от левия: Отразява света като участник в случващото се. Нарушаване на функциите => намаляване на значимостта на случващото се. Сензорна информация, вкл. от тялото. “Тук и сега”. По-чувствителни към тембъра на гласа, силата на звука, посоката на звука,…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Структури на човешката психика – мишени за манипулация

Потребности. Видове потребности Потребностите могат да бъдат висцерогенни (биологични) и психогенни. Между тях обаче съществува много тясна взаимозависимост, например фрустрацията на висцерогенните нужди създава психологически дискомфорт, а неудовлетворяването на психогенните нужди може да причини психосоматични разстройства. Психогенните потребности винаги са свързани по един или друг начин с живота на човек в обществото: това са потребността от уважение, принадлежност, придобиване и т.н. претеглени решения (в най-простия случай). В допълнение към естествения произход на нуждите е възможно…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране