Маркетинг

Правила за писане на „директ мейл“

„Директ мейл“ (Direct Mail) е най-ефективният канал за комуникация с конкретен потребител. Професионално написано рекламно писмо е най-важният елемент от директния маркетинг, според Cunningham & Walsh, американска рекламна агенция. Много често доброто рекламно писмо е по-ефективно от най-впечатляващата брошура и много други видове реклама. „Директ мейл“ е много разпространена и читаема форма на реклама в чужбина. Статистиката показва, че получателите преглеждат над 80% от рекламните писма, изпратени лично на домашния им адрес, отговарят на 50-60%…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Процесът на вземане на решения от клиента

Процесът на вземане на решения от клиента обикновенно преминава през определени етапи. Три такива етапа имат място до приемане на решението, а четвъртия настъпва след като решението е взето. Тези етапи са различни дори при осъществяване на прости сделки. Спомнете си как  приемате решение за покупка, например за нова кола. Как започва процесът на приемане на решение? Ако  напълно ви устройва колата  която имате в момента, то няма необходимост от някакво решение. Процесът  за приемане…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Модели на потребителско поведение

Типове поведения на потребителите при приемане на решения за покупка Поведението на потребителя значително се променя в зависимост от това, каква стока купува. Колкото по-сложно е приемането на решение за покупка, толкова повече купувачите са необходими и толкова по-внимателно се държи потребителя. Различават се четири типа потребителско поведение. В зависимост от модела на поведение  на потребителите е необходимо да се избере най-печелившата стратегия за маркетинг.   Четири типа потребителско поведение: Високата степен на участие   …...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Теория на потребителското поведение

Модел на поведението на потребителите Поведението на индивидуалния потребител – това е поведение на крайния потребител, купуващ стоки и услуги за лично потребление. Потребителски пазар – съвкупност от всички индивидуални купувачи, както отделните, така и домакинствата, купуващи стоки и услуги за лично потребление. Ежедневно потребителите вземат много решения за това, какво да  купят. Повечето големи компании изследват процеса на вземане на решения за покупка, за да разберат: какво, къде, как и защо купуват потребителите.  …...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Фактори, определящи чувствителността на клиентите към нивото на цените  

Оценките на икономическата стойност на продукта са достатъчни, за да оправдаят цената само тогава, когато ние се занимаваме с високо квалифицирани и опитни купувачи (например, снабдители  на големи фирми). Логиката за избор на такива купувачи е напълно очевидна, а поведението им може достатъчно добре да се предскаже на основата на критерии за икономическа рационалност. В останалите случаи  само да се разчита на модела за икономическа ценност може да се окаже недостатъчна.  На пазара  често се…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Психографика – фактори, влияещи върху поведението на потребителите

Въпреки,че терминът „психографика“ включва в себе си стотици параметри, които формират нашето вътрешно „аз“, най-актуалните области за реклама и маркетинг са следните: възприятие, обучение, мотивация, отношение, личност и стилът  на живот.   Възприятие Всеки ден нас ни атакуват различни дразнители: лица, разговори, здания,м реклама, новини – дори, ако отчетем, ние виждаме много малка част от тях.Защо? Отговор  – възприемане. Възприемането е процес на получаване на информация посреством нашите пет сетива, нейното осъзнаване и придаване на…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Културните ценности в потребителското поведение

Културните ценности са значим фактор за реакциите на потребителите на маркетинговите стимули. Постигането на специфична рекция, или желано поведение на потребителите , предполага знанието за специфичните културни ценности и умението да се използват. За всяко общество е присъщ свой набор от ценности и техните приоритети. Ценностите се класифицират по критерии за насоченост. Класификационната система включва три групи културни ценности – ориентирани на другите (other-oriented values), ориентирани на средата (environment-oriented values) и ориентирани на себе си…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Как купуват мъжете и жените?

Мъжете и жените се различават практически във всичко, така, че те не трябва еднакво да извършват и покупки. За мъжете е прието да се мисли, че  не обичат да ходят по магазините и го правят много рядко. В резултат на това общественно мнение, цялата търговска система от дизайна на опаковката, рекламата на стоките до оформлението на интериора на магазина е насочена на първо място към клиентките –жени. На жените действително повече им харесва да пазаруват:…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Психофизиология на потребностите

В цялостната поведенческа реакция на всеки жив организъм, потребностите, мотивацията и емоциите са в неделимо единство, въпреки, че съдържателно, и експериментално те могат да се разделят, тъй като отразяват активността на дори и тясно взаимодействащи, но специализирани отдели на централната нервна система, от една страна и изпълняващи различни функции в обезпечаване на поведението, от друга страна.   Определение и класификация на потребностите Потребности – форма на връзка на организма с външния свят и източник на…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Нетуъркинг – полезни бизнес връзки или как да разширите бизнеса си чрез точните контакти!

Правилните бизнес връзки и добрият социален кръг са ключът към успешния бизнес. Има древни китайски и тибетски мъдрости, които са цитирани в много книги, писания, онлайн издания, те носят знанието на много поколения и мъдростта на вековете. В бизнеса също има подобни твърдения, на които си струва да се обърне внимание. Един от тях казва: „Връзките са всичко!“ Ако в личния си живот можете по някакъв начин да се справите сами, тогава бизнесът е отборна…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране