Маркетинг

Правила за писане на „директ мейл“

„Директ мейл“ (Direct Mail) е най-ефективният канал за комуникация с конкретен потребител. Професионално написано рекламно писмо е най-важният елемент от директния маркетинг, според Cunningham &…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Процесът на вземане на решения от клиента

Процесът на вземане на решения от клиента обикновенно преминава през определени етапи. Три такива етапа имат място до приемане на решението, а четвъртия настъпва след…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Модели на потребителско поведение

Типове поведения на потребителите при приемане на решения за покупка Поведението на потребителя значително се променя в зависимост от това, каква стока купува. Колкото по-сложно…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Теория  на потребителското поведение

Модел на поведението на потребителите Поведението на индивидуалния потребител – това е поведение на крайния потребител, купуващ стоки и услуги за лично потребление. Потребителски пазар…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Фактори, определящи чувствителността на клиентите към нивото на цените  

Оценките на икономическата стойност на продукта са достатъчни, за да оправдаят цената само тогава, когато ние се занимаваме с високо квалифицирани и опитни купувачи (например,…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Психографика – фактори, влияещи върху поведението на потребителите

Въпреки,че терминът „психографика“ включва в себе си стотици параметри, които формират нашето вътрешно „аз“, най-актуалните области за реклама и маркетинг са следните: възприятие, обучение, мотивация,…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Културните ценности в потребителското поведение

Културните ценности са значим фактор за реакциите на потребителите на маркетинговите стимули. Постигането на специфична рекция, или желано поведение на потребителите , предполага знанието за…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Как купуват мъжете и жените?

Мъжете и жените се различават практически във всичко, така, че те не трябва еднакво да извършват и покупки. За мъжете е прието да се мисли,…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Психофизиология на потребностите

В цялостната поведенческа реакция на всеки жив организъм, потребностите, мотивацията и емоциите са в неделимо единство, въпреки, че съдържателно, и експериментално те могат да се…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Нетуъркинг – полезни бизнес връзки или как да разширите бизнеса си чрез точните контакти!

Правилните бизнес връзки и добрият социален кръг са ключът към успешния бизнес. Има древни китайски и тибетски мъдрости, които са цитирани в много книги, писания,…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
  • Категории

  • Абониране