Библиотека

Коментар

Като жанр коментарът се определя окончателно едва през нашия век. Въпреки че дори през миналия век се появява на страниците на пресата под формата на кратко аналитично съобщение. Коментарите интерпретират мотивите на отделни събития, явления, ситуации, изказвания. Всъщност, когато се превежда от латински, тази дума означава “обяснение”. За съвременните средства за масово осведомяване оперативният коментар...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране