Библиотека

Механизми на въздействие на пропагандата върху човешката психика

Според много учени методите за въздействие на рекламата и пропагандата върху населението до голяма степен съвпадат, въпреки че са очевидни и значителни разлики, които се определят от някои специфични задачи на пропагандата в сравнение със задачите и целите на традиционната реклама.

Анализирайки методите на нацистката пропаганда по време на войната, С. Блек отбелязва, че Гьобелс определя пропагандата като инструмент на политиката и властта за контрол на обществото. „Функцията на пропагандата“, смята той, „не е само убеждаване. Истинската му функция е да привлича последователи и да ги държи на линия. Задачата на пропагандата, поставена в необходимата посока, е цялостното отразяване на човешката дейност по такъв начин, че средата на индивида да бъде погълната от мирогледа на (нацисткото) движение.

 

В същото време самият С. Блек смята, че демокрацията не може да функционира ефективно без добри връзки с обществеността, основани на конструктивни принципи на комуникация.

 

Основният механизъм за ефективно психологическо въздействие в пропагандата, според американците, е игнорирането на очевидните факти и аргументи на противника, премълчаването и неточното тълкуване на събитията, изкривяването на противоположните мнения, фалшификацията. Много често се използват неблагоприятни за противника сравнения, които са подкрепени с “обективни факти” или “достоверни секретни материали”, получени от някакви “компетентни” източници.

 

Специалистите по пропаганда дават конкретни препоръки за водене на политически дискусии, например, наричайки опонентите опасни в полемиката, играейки на такива чувства като доброта и чувствителност. Всички тези методи имат най-добър ефект върху човек, който е лишен от критично и аналитично мислене, ограничен, реагиращ само на най-простите стимули. Понякога се използва терминът “пропагандно обучение”, което предполага управление на човек въз основа на прости рефлекси.

 

Анализирайки психологическите механизми на влиянието на пропагандата върху психиката, Г.С. Мелник пише, че „съвременната журналистика, осъществяваща дейност в областта на пропагандата, предлага на вниманието на обществеността определен кръг от проблеми, призовавайки към осъзнаване на тяхното значение за задоволяване на социалните потребности на интересите; формира първично отношение (положително или отрицателно) към фактите; предлага различни видове оценки, като “добър”, “лош”, “полезен”, “вреден”. Тя смята, че оценките могат да бъдат сложни: „полезни, но опасни“, „постижими, но при определени условия“, „полезни, но скъпи“. Оценката в този случай съдържа не само одобрение, осъждане, но и елементи на рационално познание. Оценката е “принудително” средство за аргументация.

 

Много психолози днес внимателно анализират методите на психологическо въздействие, които се използват в пропагандата, както и ефектите от такова въздействие. В много отношения те съвпадат с методите на въздействие и техните ефекти, които се използват в традиционната търговска реклама и други видове промоционални дейности. Въпреки това, подробният анализ може да разкрие разлики или условия, които налагат тези методи да се използват малко по-различно.

 

Изследовател на проблемите на психологическата манипулация в медиите от Татарстан Р.Р. Гарифулин пише, че медиите са специален прозорец към света. Освен това, според автора, медиите изкривяват реалния образ на света около човека. Дори ако в медиите работят само достойни хора, смята авторът, представата за света пак ще бъде изкривена. Невъзможно е обективно да се обхване целия свят.

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране