Уловките в речта

Характеристики на уловките, които ораторите използват, за да заемат печеливша позиция

Ще разкрием похватите, които ораторите използват, за да склонят аудиторията към своята позиция, и ще разгледаме техниките, които могат да помогнат за спечелване на благоразположението на аудиторията с легитимни средства.

Всеки оратор има похвати в речта си, единственият въпрос е дали ги използва компетентно и дали знае как да ги разпознава в речите на другите. Ролф Добели описва такъв експеримент в “Територия на заблудата”. Един мъж е помолен да каже дали харесва повече Алекс или Бен. Алекс е умен, прилежен, импулсивен, критичен, твърдоглав и завистлив. А Бен е завистлив, твърдоглав, критичен, импулсивен, прилежен и умен. Кого бихте избрали? Повечето от тях предпочитат Алекс, въпреки че описанията са абсолютно еднакви.

С вас е Живка Аджеларова