Библиотека

Особености, характеристики, жанрове и примери за научен стил на речта

В тази тема ще анализираме подробно научния стил на речта. Ще намерите отговори на следните въпроси:
  • какъв е научният стил на речта;
  • основната му функция и задачи;
  • сфера на приложение;
  • особености и характеристики на научния стил;
  • подстилове или разновидности;
  • жанрове на научния стил на речта;
  • примерен научен текст.

 

Какво е научен стил на речта, неговите функции и задачи

Научният стил на речта е функционален стил на речта на литературен език, който е средство за комуникация в областта на научните, научни, професионални, образователни и научни дейности.

Основната функция на научния стил на речта е информативна. Състои се в предаване на обективна информация за човек, природа, общество.
Задачата на научния стил е да обясни явленията на природата и социалния живот, да определи моделите и да идентифицира причинно-следствените връзки.
Текстовете на научния стил се отличават с яснота, логика, точност, обективност и убедително представяне на информацията.

Сфера на приложение научния стил

Сферата на приложение на научния стил на речта е областта на науката и образователната и научна дейност.
На първо място, той се използва в писмена форма на реч: учебници, статии, дисертации, доклади, енциклопедии и т.н. Но се среща и в устна форма (например по време на научни конференции).

Основните характеристики и особености на научния стил на речта

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране