Библиотека

Препоръки за съдържанието на статията в периодичния печат

За да дадем препоръки относно структурата на статията, ще дадем основни дефиниции.
Статията е малко есе в периодично издание. Есето е вид писмена учебна работа – изложение на собствени мисли, знания по дадена тема.

Методът за писане на есе включва следното:

  1. Съставяне на композицията на есето:
  2. Въведение.
  3. Основна част.
  4. Заключение.

 

Композицията на статията е подобна на композицията на есето и трябва да бъде обмислена и ясна. Всички основни идеи в статията трябва да бъдат обосновани.

 

Първата част на статията е въведение. Въведението представя темата, дава предварителна, обща информация за проблема, който стои зад предложената тема.

Въведението може да включва:

  • отговорът на зададения въпрос по темата
  • вашето мнение, ако заглавието на темата съдържа линк към мнението на автора
  • характеризира се факт от биографията на автора или исторически период, ако тази информация е важна

Втората част е основната част.

Основната част е тест за това колко добре се разбира темата. В основната част мислите на автора са логично, обосновано и стилистично грамотно изложени.

Заключението е обобщение, обобщение на казаното, завършване на текста. Последната част трябва да е кратка, но обемна, органично свързана с предишния текст. Може да изрази личното отношение на пишещия към проблема. Изложено е коректно, без излишни възторжени оценки, има ясно дефиниран смисъл.

Въз основа на метода за писане на есе, помислете за изискванията за писане на статия в периодичния печат.

Научно-методични, изследователски, методически статии.

 

Нека да определим етапите на работа по статията.

Етап 1. Избор на тема на статията.

Етап 2. Определяне на заглавието на статията.

Етап 3. Събиране на материали за статията. Информацията трябва да е точна и актуална. Анализ на събраната информация (какво е необходимо и кое не).

Етап 4. Изготвяне на план на статия.

Писането на план за статия включва следните стъпки. Планът на статията определя структурата, ключовите точки, значението и уместността на работата. Планът трябва да съдържа въведение, основна част и заключение, текстът е разделен на части, а идеята на статията е отразена във всички части на статията.

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране