Библиотека

Стилистични грешки в текста: защо възникват и как да ги избегнем

В статията ще намерите информация за това какво е стил на текста, защо възникват стилистични грешки и как да ги избегнете, както и какво е формален, неформален (разговорен) стил на текст и сленг.

Защо стилът на текста е важен

Когато пишете книга, разказ, академична статия, рецензия, публикация в блог или друг тип текст, стилът или начинът на писане са важни в допълнение към добрия речников запас. Защото един богат речник няма да е достатъчен, ако не знаете как да използвате правилно думите в зависимост от контекста и в какъв стил изобщо да пишете.

Би било напълно неправилно да използвате жаргон в академичното писане, но е съвсем нормално във вашия блог. Или да напишете търговско предложение с прекалено официален тон.

Ето защо в тази статия ще разгледаме какъв е стилът на писане и какви стилистични грешки съществуват.

Какво е стилистика или стил на писане

Стилистиката е учение за средствата за езикова изразителност и условията за тяхното използване в речта.

Стилистиката (стил на писане) е подборът на думи за изразяване на мисли и идеи. Но този избор не е толкова прост, колкото изглежда. Да видим защо по-нататък.

Формален, неформален текстов стил и жаргон

Стилът на писане е официален и неформален (разговорен), като може да се използва и жаргон.

Например:

Радвах се да се срещна с вас!“ – формален

— „Ще се видим“ – неформален

Формалният стил предполага използването на изключително професионален, сдържан, сложен речник, без думи от разговорната реч и освен това жаргон. Този стил се използва при писане на правни документи, в професионални текстове, научни трудове.

Неформалният стил разказване на истории е свободен, разговорен стил, който често отразява начина, по който общуваме помежду си в реалния живот. Най-яркият пример за използването на този стил са литературните произведения.

Сленг – нови думи, съкращения или модифицирани думи, които се използват в разговор или писане от различни субкултури или просто групи / категории хора (младежки жаргон, компютърен или футболен жаргон).

Разбира се, нашият роден език, както и чуждите езици, непрекъснато се променя: появяват се нови думи, старите непотърсени изчезват. Светът се променя и това се отразява в нашата реч. Следователно изборът на правилните думи при писане на текст трябва да отговаря на съществуващите правила и разпоредби в даден момент.

Стилистични грешки в текста: основни причини

Има 2 причини за възникване на стилистични грешки:

1) Изборът на грешна и неправилна дума поради непознаване на правилното значение на тази дума или поради объркване с омоними.

Омонимите са думи, които звучат и се пишат еднакво, но имат различно значение. Например, планиране – плавно спусканее и планиране – правим планове.

2) Избор на разговорен или неформален стил вместо официален и обратно. В научния стил на текста се използва официален стил на писане, в официалния бизнес стил всичко зависи от това какво пишете и на кого (докладът е официален стил, но писмото, изпратено до колеги, е неофициално).

3) Бонус причина. Стилът на разговор се променя много бързо, така че трябва да четете, четете и четете отново!

Конотации и положителни/отрицателни асоциации

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране