Библиотека

Аналитични жанрове

Медиите не само съобщават новини, но и се стремят да намерят причините за протичащите събития, да идентифицират техните взаимоотношения, да обяснят на читателите значението на протичащите събития, да оценят въздействието върху обществото на правителствени решения или изявления на политици. Поради това се е развила доста разклонена система от аналитични жанрове, които с течение на времето се модифицират и допълват с нови видове.
Аналитичните жанрове предполагат не само сериозно и дълбоко съдържание, но и по-голямо разнообразие от езикови средства, по-високо ниво на владеене на стилистичните средства на езика.

Аналитичен отчет.

Предметът на журналистически аналитичен отчет, както и информационен отчет, е резултат от публичното общуване на хора на срещи, сесии на конгреси. Аналитичният отчет се различава от информационния – той не се състои в съобщения на хода на срещата, а в показване на връзката на определени преценки, оценки, заключения, предложения, съдържащи се в изказванията на ораторите, с реални проблеми, които съществуват в момента, в живота на града, региона, страната. И вече на базата на тази корелация да се направи оценка на тези изказвания. Вниманието на публиката е насочено от съдържанието на изказванията към събития от реалния живот, което позволява на самите читатели да преценят позицията на участниците в срещата.

Авторът на аналитичен отчет може да избере само най-интересните изказвания, да им даде собствена интерпретация и обяснение, но това трябва да стане така, че публиката да може лесно да различи мислите на автора на доклада от мислите, изразени в изказванията на участниците във форума и си представете обективна картина на случващото се.

Обективността на аналитичния отчет до голяма степен зависи от избраните езикови средства. В някои репортажи, в зависимост от симпатиите на журналиста, конгресът на една от партиите може да бъде описан като много ползотворен, откриващ нови перспективи пред цялото общество, а другият конгрес като традиционен, не носещ нищо ново, повтарящ това, което е вече е известно. Друг пример. Известно е, че всички партии провеждат не само открити, но и закрити сесии на конгреси. В репортажите тези събития се наричат ​​„проведени в обстановка на конфиденциалност“, ако партито се харесва на журналиста, или като „проведени в условия на повишена конспирация и строга секретност, ако партито не се харесва на журналиста“.

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране