Библиотека

Манипулация на подсъзнанието

Подсъзнание

Тъй като подсъзнанието съхранява абсолютно цялата информация, която човек получава през живота си, може да се предположи, че теориите за метафората и когнитивната база разчитат в голяма степен на него. От една страна, ние сме наясно с метафоричното значение на определени думи, ако конкретно се замислим върху това. Въпреки това, предвид лавинообразния характер на информационните потоци, просто няма да имаме време да обърнем внимание на това, когато гледаме телевизионно предаване или слушаме съобщение по радиото. Що се отнася до масовата култура, това е още по-изразено в нея: например, текстовете на огромен брой популярни песни изглеждат несвързан набор от думи, когато слушате внимателно. Това обаче не пречи на тези песни да предизвикват определени емоционални реакции – по-специално реакции на подсъзнанието към определени лексикални конструкции.

 

Концепцията за митологиите от Р. Барт

Също вероятно концепцията за митологиите на Р. Барт е тясно свързана с подсъзнанието. От гледна точка на Барт митът е дума, комуникативна система, определено послание. Това не е просто нещо, концепция или идея; това е форма, начин на значение. Всичко може да бъде носител на митично слово – не само писмената реч, но и фотографията, киното, представленията, рекламата. Невъзможно е да се отделят митични обекти въз основа на тяхната същност: тъй като митът е дума, всичко, което е обхванато от дискурса, може да стане мит. Независимо дали се корени в далечното минало или не, митологията непременно се основава на историческа основа. Митологията е част от семиологията като наука за формите и идеологията като историческа наука; предметът му е формирането на идеи.

Във всяка семиологична система няма два (означаващо и означено), а три елемента: човек възприема не само един елемент след друг, но и цялата връзка, чрез която те са свързани – знак.

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране