Библиотека

Теория на потребностите на аудиторията в СМИ

Теория на постоянството

В рамките на тази теория човек се представя като равновесен, балансиран модел на определени представи за света, ценности, нагласи и др. Намеренията на индивида са насочени към поддържане на този баланс, тъй като всяко преструктуриране на мирогледни принципи, особено фундаментални, основни, е психологически изключително болезнено за човек. Много хора възприемат информацията от медиите като априори вярна.

Хората се обръщат към медиите, за да поддържат вътрешния си баланс. Тъй като в наше време ценностите и възгледите на различните хора са много, много различни, медийните канали публикуват изключително разнообразна информация. И всеки намира “своето” в тези безбройни факти, оценки, преценки, прогнози…

 

Теория на атрибутите

От тази гледна точка човек е пламенен теоретик, винаги и по всеки повод разсъждава и се стреми да си обясни всичко, което се случва в света, или да докаже нещо, използвайки добре познати му теории. Този или онзи медиен канал винаги има своя позиция, „теория“, от гледна точка на която предоставя информация. Нито една медия не съобщава на аудиторията „голи“ факти, тя винаги пряко или косвено оценява, интерпретира и придава една или друга емоционална окраска. Ако тези “теории” съвпаднат, човекът ще бъде зрител/слушател/читател на тази конкретна медия.

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране