Библиотека

Психологията на пропагандата и рекламата в медиите

Пропагандата като вид рекламна дейност

Терминът “пропаганда” най-често означава метод за психологическо въздействие върху населението с помощта на средствата за масово осведомяване и комуникация. Тъй като пропагандата е метод на въздействие, който изпълнява функцията на ценностна регулация на съзнанието и се основава на психологическите механизми за сравнение и оценка, тя трябва да се разглежда като вид рекламна дейност. Често наред с термина “пропаганда” се използва и друг близък термин – “агитация”. В близкото минало изразът “нагледна агитация” беше широко използван.

Днес диференцираният подход към пропагандата е широко разпространен: има комерсиална пропаганда, политическа пропаганда и идеологическа пропаганда. Съществената разлика между идеологическата и политическата пропаганда от търговската, както и от традиционната реклама е, че те не само дават нещо положително, възхваляват, но могат да използват и отрицателни оценки, с които пропагандистите „награждават“ своите идеологически и политически опоненти.

Много често в идеологическата и политическата пропаганда се използват похвати, които биха могли да се нарекат „реклама наобратно“. Такава пропаганда, условно казано, има свои собствени “рекламирани стоки” – това са мнения, идеи, стереотипи, начин на живот, стил на поведение и др. Тя рекламира политиките на държави, правителства, партии, гледни точки и възгледи за определени събития и др. Участва във формирането на образи, използвайки както традиционно убеждение, така и методи за сугестивно въздействие.

Концептуалните определения на пропагандата могат да се сведат до няколко форми: пропаганда – образование (разпространение на полезни знания); пропагандно – информиране; пропаганда – комуникация (универсално средство и процес на комуникация между хората, тяхното взаимодействие); пропаганда – внушение (процес, който включва психологически преживявания и наклонности); пропаганда – социализация (въвеждане на човек в културата).

Полският учен Л. Войтасик отбелязва, че почти всеки автор, занимаващ се с проблемите на пропагандата, прави опити да определи своята гледна точка по този проблем и да даде собствена дефиниция на това понятие. Фундаменталните различия в дефинициите произтичат, от негова гледна точка, преди всичко от различията в отношението на авторите към една или друга система на пропаганда.

 

Най-задълбочените теоретични обобщения в областта на психологията на пропагандата са направени за първи път от американския изследовател L.W. Дъб. Той публикува първия учебник по теория на пропагандата и следователно може да се счита за основател на това направление. В своята работа авторът разглежда следните въпроси: психологически анализ на методите за масово въздействие с помощта на пропагандата, възприемане на съдържанието на пропагандата, личността на пропагандатора и др.

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране