Библиотека

Три стълба на убеждаване: етос, патос, логос (примери)

Дори и да не сте запознати с понятия като етос, патос и логос, вие все пак ги използвате и срещате всеки ден – в разговор, в текст, в книги. По-нататък в статията ще анализираме:

  • какво означават понятията „етос, патос и логос”;
  • защо ги използвате в текста и речта си;
  • как да използвате тези методи на убеждаване, за да напишете добър текст и да говорите успешно пред публиката.

Историята на появата на понятията етос, патос, логос

Автор на методите за убеждаване, а именно етос, патос и логос, е древногръцкият философ Аристотел. В своя трактат „Реторика“ Аристотел характеризира тези понятия по следния начин:

Има три вида методи за убеждаване, предоставени от речта: някои от тях се определят от разположението на говорещия, други – от едно или друго настроение на слушателя, а трети – от самата реч с нейната истинска или въображаема убедителност.

Етосът, патосът, логосът са методи за убеждаване или техники в реториката, които определят стратегията на автора, когато се обръща към читателите. За да напишете наистина добър текст или реч, трябва да можете да използвате методите на убеждаване.

 

Какво означава понятието “етос”?

Етос (ethos) е метод за убеждаване в авторитета и репутацията на автора.

С помощта на етоса авторът показва на читателя, че може да му се вярва и мнението му трябва да се вслушва. Авторът убеждава читателя в своя професионализъм, своите знания и опит.

Дори и да не сте експерт, важно е читателят да разбере, че сте проучили информацията, разбирате проблема и познавате добре темата. Авторът може да подчертае моралните ценности, които читателят подкрепя, и по този начин да засили идеята си.

С помощта на етоса се формира доверие в автора и вяра в истинността на думите му. Не можете да кажете на читателя, че „аз съм толкова мил и умен, така че трябва да ми се доверите“. Ще трябва да убедите читателя в това и да следвате следните стъпки:

  • разкажете за вашия професионален опит или опита на специалист, на чието мнение се доверявате;
  • разкажете за полученото образование, своите постижения;
  • позовавайте се на мненията на вещи лица и други специалисти;
  • използвайте професионална лексика.

Тоест, трябва да подчертаете своя професионализъм или поне нивото на познания в областта, която излъчвате на други хора. Трябва да убедите читателя, че сте “в течение”.

 

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране