Библиотека

Видове карикатура в СМИ

> Политически – засягат различни аспекти от политическия живот на обществото (международни отношения, политическа ситуация, избори, проблемът с демокрацията)

> Битови – засягат социални проблеми: културно-битови условия, търговия, възпитание на децата и др. д.

> Хумористични – показват хумористична среда, в която няма остро противоречиво съдържание.

Карикатура е изображение на лицето на човек с помощта на определени техники

Функции на карикатурата в медиите

1.Информационна функция. Карикатурата е форма на представяне на информация, чиято степен и сигурност се различават в зависимост от вида: политическата карикатура разглежда определен факт, в ежедневната карикатура информацията е по-обща, в хумористичната карикатура информацията е ограничена до сатирично съдържание, а в карикатурата е отслабена до минимум.

2.Естетическа функция. В сравнение с други изразни средства карикатурата е по-достъпна и разбираема за възприемане.

3.Търговска функция. Присъствието на карикатура осигурява популярността на изданието и неговата отплата.

4.Комуникативна функция. Карикатурата е средство за комуникация между изданието и читателя, твореца и зрителя. От карикатурата можете да научите за състоянието на обществото, неговите проблеми и недостатъци.

5.Възпитателна функция. Карикатурата, като сатиричен жанр, влияе върху формирането на общественото мнение, формира съзнанието на обществото в правилната посока и помага на читателя да заеме определена мирогледна позиция. Карикатурата обаче не бива да допринася за появата на националистически и шовинистични настроения.

Залог за успеха на карикатурите

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране