Библиотека

Жанрова класификация на мултимедийните истории

Говорейки директно за жанровете на мултимедийните истории, трябва да се отбележи, че в момента не е създадена единна класификация. Това може да се обясни с факта, че  мултимедийните истории са сравнително нов феномен, практически неизследван.
За съжаление, мултимедийната история все още е формат, който изисква специален подход и без определени корекции е невъзможно да се прехвърлят предложените типологии във формата на мултимедийна история.

Идентифицира се следната типология на жанровете:

  • информационни жанрове (бележка, информационна кореспонденция, информационен репортаж, информационно интервю, блиц анкета, въпрос-отговор, репортаж, некролог);
  • аналитични жанрове (аналитичен репортаж, аналитична кореспонденция, аналитично интервю, аналитично проучване, разговор, коментар, социологическо резюме, въпросник, мониторинг, рейтинг, рецензия, статия, журналистическо разследване, обзор, медиен обзор, прогноза, версия, експеримент, писмо, изповед , препоръка (съвет), аналитично прессъобщение);
  • художествено-публицистични жанрове (есе, фейлетон, памфлет, пародия, сатиричен коментар, битова история, легенда, епиграф, епитафия, анекдот, виц, игра).

 

Както се вижда от тази класификация, тя е доста обширна и включва всички възможни жанрове печатни медии. Тази типология е актуална и днес, но само по отношение на периодичния печат, въпреки че някои жанрове (например репортаж, статия) се чувстват доста уверени и в онлайн медиите. Тази класификация обаче не може да се пренесе изцяло в мултимедийните истории, но може да се използва като допълнителна.

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране