Библиотека

Официален бизнес стил: характеристики, жанрове, примери

В книжовния език се разграничават 5 функционални стила на речта: официално-делови стил на речта, публицистичен, научен, художествен и разговорен.
Тази тема предоставя подробен анализ на официалния бизнес стил на речта.

Какво е официален бизнес стил на речта: функция, задачи и сфера на приложение

Официалният бизнес стил на речта е функционален стил на съвременния български литературен език, който се използва за изготвяне на различни документи, правни актове, както и в официалната комуникация между граждани, организации и социални групи.

Официалният бизнес стил се характеризира с наличието на специални бизнес стандарти, въз основа на които се съставят документи: отчети, бизнес писма, протоколи, доклади, сертификати, пълномощни, договори и др.

Официалният бизнес стил на реч изпълнява информативни и въздействащи функции, които се състоят в отчитане, например, на състоянието на нещата, посочване на факти или даване на инструкции за определени действия.

Този стил на реч се използва в дипломатическата, административната и правната сфера. Това е езикът на дипломацията и правото.

По принцип официалният бизнес стил се използва в писмен вид. Задачата на текстовете от този стил е да предадат необходимата правна, официална, административна информация възможно най-точно, стилистично неутрална и недвусмислена, която ще бъде представена в съответствие със специални стандарти.

По този начин основната задача на официалния бизнес стил на речта е да предава информация въз основа на правни норми в областта на организацията и управлението на обществото.

Особености и характеристики на официалния бизнес стил на речта

Основните особености и характеристики на официалния бизнес стил на речта са:

1.Затвореност, стабилност и консерватизъм.

2.Информацията се предава възможно най-точно, недвусмислено, разбираемо и стилистично неутрално.

3.Обективност.

4.Официалност и строгост на представянето.

5.Липса на образност и неяснота.

6.Безлично представяне на информация.

7.Наличието на специални бизнес стандарти за подготовка и писане на официални бизнес текстове.

9.Използването на юридическа, дипломатическа, юридическа, специално-техническа и друга терминология (референдум, агитация, ведомство, длъжностно лице).

9.Използването на многокомпонентни сложни изречения със съюзна връзка („Имуществото на всеки от съпрузите може да бъде признато за обща собственост, ако се установи, че през периода ...“).

10.Използването на формули на бизнес етикет на комуникация (например, за да изразите съгласие, благодарност, молба, призив, препоръки и др.

11.Много глаголи отразяват значението на предписанието и имат заповеден характер (забраняват, задължават, назначават).

12.Забрана за грубост, фамилиарност, грубост към бизнес партньор.

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране