Библиотека

Структурата на произведението

Всяко произведение трябва да започва със заглавие. „Заглавието е половината битка“. Моряците казват, че както наречеш кораб, така ще плава. Понякога този израз може да се приложи към журналистическо произведение.

Целта на заглавието е въздействие. В повечето случаи то оказва решаващо влияние върху възприемането на текста. Често само заради едно интригуващо или сензационно заглавие хората купуват брой на вестник. Заглавието е основната теза на всеки материал. Изпълнява различни функции. Заглавието на информационното съобщение, в повечето случаи представляващо цяло изречение, е доминиращо, понякога единствената е информационната функция. В заглавието на журналистическия текст оценъчната функция винаги се оказва водеща. Заглавието изразява позицията на автора. Заглавието на вестника е олицетворение на линейната краткост. Заглавието поема най-важните функции на текста, характеризира се с разнообразие от структури. Тя е взаимосвързана със съдържанието и жанровото решение на вестникарския материал, което влияе върху неговия избор.

И така, цитатите са най-популярните заглавия на интервютата, защото се запомнят по-добре, когато са поставени в кавички. Заглавието под формата на въпрос е по-характерно за аналитичните жанрове. Заглавието на играта особено ясно демонстрира творческия характер на работата по текста. Това може да е парафраза, умишлено нарушение на граматиката, замяна на дума в добре познат афоризъм, римувано заглавие.

В началото може да бъде представена основната идея на публикацията или сюжетната схема на събитието. За да се привлече вниманието на читателите, тази част от текста обикновено се подчертава като шрифт. Функционалната цел на лийда е да привлече вниманието на аудиторията към информацията. За целта в едни случаи само се споменава основният контур на събитието, в други се дава интригуващ детайл, в трети се използва ярък детайл, в четвърти се задава риторичен въпрос и т.н. съдържанието на лийда зависи от естеството на самото съобщение и целите, които то поставя пред журналиста.

Много журналисти, въз основа на традиционната журналистическа теория, казват, че водещото е типично за информационните материали. Но в живота, в почти всяка журналистическа работа, се сблъскваме с уводна част от материала, която привлича вниманието на читателите и плавно води до основните разсъждения на автора, тоест към основната част. В него журналистът развива, разгръща събитието, посочено в лидовете, мислите си по проблема, темата или дава по-подробна характеристика на някого или нещо.

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация
Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране